International Advertising & Design DataBase

HomeSearch

452 results found

| Ariadne nl | page 12

Ben Bos ... progressieve orde naar? Alleen z'n verschijning al zet je aan 't filosoferen. Wat past nou méér bij hemdat ernstige pak of die naar uitgelatenheid doorbrekende lenteprille das? Je weet bij Ben Bos nooit helemaal

| Ariadne nl | page 71

Jill Ankie Bos maakt Amerikaans idee 1 tot een Nederlands succes ... geen last van overvolle brievenbussen e.d. Zij missen alles. Soms spijt hen dat. Dan schrijven zij een briefje aan bijvoorbeeld Ankie Bos in Amsterdam, die al sinds 1955 het boekje „Jij en ik" uitgeeft

| Ariadne nl | page 19

Bart Bos over toekomst kleurenwetenschap: ... gespannen turen op rode weefsels. Chirurgen, oogspecialisten, verlich tingsexperts en kleurendeskundigen hebben toen studies verricht die heb ben geleid tot het vervangen van het wit door zachte tinten groen

| Revue der Reclame nl | page 2

Joh. H. Bos jubileerde ... 1 Augustus was het 25 jaar geleden, dat de heer Joh. Bos als reclamechef in dienst trad van Lindeteves. Dat was in Indië en precies op zijn 30ste ver jaardag. In Holland was hij als jongste bediende

| Art Directors Annual nl | page 191

De voorkeur van Peter te Bos ... ...vermelding jury van tien... categorie bioscoop commercial campagnes..art director ben im hof {...copywriter kees sterrenburg... tv producer bureau jeanette luttik.produkticmaatschappij eerhart

| Ariadne nl | page 2

Bart Bos voorziet de kleurentrend ... kledingindustrie werden ook de eerste pogingen ge daan om een betrouwbaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de kleurenvoorkeuren van het publiek. Ik ben er echter van overtuigd dat juist in de wereld van de

| Ariadne nl | page 6

door Joh. Bos ... Schrijven over het vak dwingt ons afstand te nemen en ons op ons zelf te bezinnen. Het is wij heb ben dit reeds eerder betoogd een heilzame zelfdiscipline, die reeds in zichzelf een niet geringe

| Ariadne nl | page 51

Door Bart Bos ... het verpakte product. Om kleur-psychologische redenen mogen wij verwachten dat een dergelijk kant en klaar natuurlijk voedingsmiddel een hoofdzakelijk gele verpakking zal heb ben, al of niet met

| Ariadne nl | page 3

Ton van den Bos ... campagnestra tegie bepaalt die al in eerste confrontatie met een groep jonge moeders afgescheept wordt met de opmerking: 'Die heren die dat verzonnen heb ben, hebben zeker nog nooit kinderen gehad.'

| Art Directors Annual nl | page 57

ROB VAN BOOREN TON VAN DEN BOS PIETER BRATTINGA GEERT VAN DEN BROEK TOON BROEKSMA DICK BRUNA FONS BRUYS DICK BULDER HENK DE CLEEN RICHARD COLL BEN VAN DAMME PETER DENKEMA WIM DEYS NICO DRESMÉ JAN ... LYSANDER APOL CEES VAN ASPEREN WIM BAGGELAAR PETER DE BAKKER WIM BARTELS ANDRÉ BEAUX ANTHON BEEKE BEN DE BEER FRITS BEKKER LUK BLANCQUAERT HERMAN BLOKPOEL JOOP DE BOERS JOOP BOEZEMAN ED BOK

| Ariadne nl | page 4

Marjan Bos (B&B): ook modellen ... In Amsterdam is opgericht Eelco Bos Partners, team voor visuele bedrijfsbeeldvorming. De samenstel ling van de groep is: Eelco Bos vorm geving/visuele regie, Ton Limburg visualisatie/typografie en

| Art Directors Annual nl | page 130

De Oude Hond had hem gehaald. Gezocht had hij aldus zijn relaas, onder haar venster, in de bos- sages, overal. Vermomd had hij heel het paleis doorkamd, gang na gang, kamer na kamer, met ge vaar voor ... Toen klapte de Oude Hond kei hard in zijn handen: Jongelui even opgelet, ik geloof dat ik eruit ben. Wat deze jongen nodig heeft is een Positionering. Een Naam. Faam. Een Kopregel. Een Big Aaidie

| Architectura nl | page 10

Cr? 390e" To L,ae.e-Zwaluwp. 'aaSste P. A. Bos te Gorincbem ... NoordVh-de T' V SleeBen llcht'°ren te Noordwelle aan de oordzyde van het eiland Schouwen. Laagste P. Bezuijen te Dutvendtjke voor f 14.246. ezutjen te

| Graphis de | page 12

in this figure is a seven-person secretarial and administrative groui. Senior designers are Ben Bos, Daphne Duijvelshoff, Wim van d( Weerd and Jolijn van de Wouw. In May this year Jelle van der Toot ... ) Vrijthoff, former head of design of the State printing office, joined sj a senior. Paul Mijksenaar, who teaches at Delft University, is a senic advisor. Ben Bos and Loek van der Sande are managing directors,

| Art Directors Annual nl | page 46

Pieter Bos: 'Ik ben gegaan met het idee: in een vakblad hoort de reclame een heel andere functie te hebben dan in een publieksblad, omdat die media op een verschillende manier worden gelezen. In een ... Paul Klare: 'Ik ben voortdurend afgegaan op

| Art Directors Annual nl | page 171

JOOP DE BOERS ROBVANBOOREN ED BOK TON V.D. BOS PIETER BRATTINGA TOON BROEKSMA GEERT V.D. BROEK DICK BRUNA FONS BRUYS DICK BULDER BEN VAN DAMME PETER DENKEMA WIM DEYS NICO DRESMÉ JAN DRIESSEN FRANS ... JAKKO ACHTERBERG LYSANDERAPOL CEES VAN ASPEREN WIM BAGGELAAR PETER DE BAKKER WIM BARTEUS WIEL BASTEN AND RÉ BEAUX ANTHON BEEKE BEN DE BEER FRITS BEKKER LUK BLANQUAERT HERMAN BLOKPOEL JOOP BOEZEMAN

| Art Directors Annual nl | page 270

Het was eens winter in een groot bos hier ver van daan. Het was ijzig koud en de sneeuw viel in grote vlokken naar beneden. ... In een hutje aan de rand van het bos woonde een lieve moeder met haar twaalf stiefdochters. Voor de deur van het hutje stond een grote wolf. Hij wilde net aankloppen toen hij op zijn schouder werd ge

| Art Directors Annual nl | page 44

Het tiental: Ite Rümke (Mensen van Nu), H. Gabriels (Shell Nederland), Pieter Bos (De Boerderij), E Hazelhoff (Foto), Jan Heemskerk (Panorama), G. W. Reichart (Eska), Paul Klare (De Tijd), C. Meyer ... Ik ben niet iemand die zegt: de reclame deugt niet. Sommige advertenties deugen niet, dat vind ikwèl.

| Architectura nl | page 2

Onder bovenstaanden titel hield de heer Bos, Directeur P. W. van Amsterdam, in Februari van dit jaar een lezing voor de leden van het Genoot- schap. De meeste toehoorders zullen een aan- gename ... Eenigszins teleurstellend was het dan ook, dat daar zoo weinig over medegedeeld werd, alleen de havenwerken werden min of meer uit- voerig behandeld. Toen ik in een schrijven den heer Bos nogmaals

| Typographische Mitteilungen de | page 149

gebrucft, ben beute, man ftaune, feín Bud)brucfer^©reíf 3Íert; benn «bos arme Díecberl» bat ín letjter 3eít oft genug berbalten müffen. Ss febíen, ais bdtten bíe 3ünger ber 0d)mar3en Xunjt ü)re IDut an íbm ... euge fíd). Pem norlíegenben ^>cft eín b^ímatlícbes ©eprage 3U geben, mar unfer 0treben, besbalb murbe ais íextfcbríft bíe 0d)mabacber, bes ín unferen IKauern lebren? ben unb febaffenben Mnftlers

| Ariadne nl | page 23

Als ik het artikel van den heer Bos in het Novembernummer van Ariadne lees en herlees, krijg ik telkens een schokje als de passage onder mijn oogen komt welke een rechtstreeksche aanval is op het ... Genootschap voor Reclame. De heer Bos noemt dit de voornaam ste fout van de vooroorlogsche or ganisatie van het Nederlandsche reclamewezen.

| Ariadne nl | page 15

De tweede Alkmaarse dag stond in het teken van 'Voorlichting en vormge ving'. Ben Bos, gvn/agi, partner van Wim Crouwel in Total Design, hield een uitstekend pleidooi voor het toepassen van door ... ontwerpers gemaakte stra- mienen die ook voorlichters een hoop tijd en geld kunnen besparen. Of zoals Ben Bos het zelf zei: 'Het toepassen van een bruikbaar stramien als onderbou wing van de gedrukte media

| Typographische Mitteilungen de | page 180

<J XDo ber ©írgl bod) com 23ad)ioíejerbdu8l roar unb über» baupts IDenn er roenígjtens eín geíjtlídber geroor» ben roar Decbant ober Pralat. Ko, Profejjor - bos ís a ni; 6d)íacbs! Sreüícb, freílíd ... Kínbes mít eíner £oroenbegeg= nung ausfüllte, bíelt bíe mannlícbe £ujt ©rojioater ©teffens gleícben 6d)rítt, toenn er con eíner toílben 3agb, eínem foníg* lídjen 6íeg über ben Koníg ber iíere traumte. ©ber

| Art Directors Annual nl | page 222

CEES VAN ASPEREN WIM BAGGELAAR PETER DE BAKKER 4 CLIFF BARROW4^ WIM BARTELS WIEL BASTEN ANTHON BEEKE DICKV.D. BEEMT BEN DE BEER FRITS BEKKER ROB VAN DEN BERG JORIS BERGSMA ... HERMAN BLOKPOEL WIM DE BOER JOOP DE BOERS JOOP BOEZEMAN PETER BOEZEWINKEL +EDBOK ROBVANBOOREN HANS BORN^ TONV.D. BOS

| Het Advertentie bureau nl | page 23

; Gouda Kloppen burg; Rotterdam Fritsch, Bohm en B. Bos; Alkcmaer Welhem; Utrecht van de Water; Aernheni Smits; Leeuwaerden F. Halma; Fra- niker W. Bleeck; Groningen Barlinkhof; Ham burg P. Moulies ... Johannes Munnicks, onder den Naem van „Tractatus de Urinis Earumque Inspectione", vermeerderd door Johannes Schmidius M. I).: en alsoo ick onkundig ben in de Latijnsche Tael, soo heb ick niet regt kon- nen

| Ariadne nl | page 38

- Per jaar verdwijnt 6000 vierkante mijl bos ... - de Wereldbank schat dat een programma van 5-10 jaar nodig is om de crisis te bezwe ren: aanplant van 2 miljoen hectare bos per jaar voor 2 miljard dollar per jaar

| Art Directors Annual nl | page 273

In een hutje aan de rand van het bos woonde een lieve moeder met haar twaalf stiefdochters. Op een morgen vond de jongste van de meisjes een walnoot in het zakje van haar schort. De walnoot was een ... rug richting de zwarte bergen. De vrolijke bloemen in het bos zongen liedjes met aanwijzin gen over de donkere grotten en zo kwamen ze bij de Schele Dwerg. De Schele Dwerg bewaakte de don kere grotten

| Gebrauchsgraphik de | page 2

W oes Slbidju' .ufsfanb |tef' gcntur m ISttgeren «ben ficraii' fitlfdj Bert# .ung Dfteur bie rouifjti ipradft, te(o- ... Sn bom 4,. anten europaFft», b ftfiteifit bie 3oix. tialtftifificn aJtiirfitf, b "«bete foifteöftenb a% - um ben ftriei, '4 fudjie unb fa ben grtcben in tfnent» ju er| ^as iotpieiiftfi Befriebtgung

| Die Reklame de | page 10

ffiagen unterbredjen ifjren Cauf nidft uor bent 6c£)Iuft bcr 93eranftaltung. Ob bos ©etter fjctter, ob 9tad)t itnb 9lebel bte 6id)t beeintrndjttgen, ober ber Ütegen Ijcr- niebertlatfcfjt, unermüblid) ttnb ... ©tji-ffiagen, aucf) ben i)öd)ftgefpannteften 9ln» forberttngen in bcjug auf ©aucrleiftung ent- ÏprecfjctV.

| Art Directors Annual nl | page 238

Rob von Booren Maarten Booy Hons Born Herman Borsink Ton v.d. Bos Fred Bosboom Mort Boudestein Udo Brahler Robert Jan Brandingo P. Brondsma Pieter Brattinga Reinier Bresser Geert v.d. Broek Dick ... Bruno Fons Bruys Dick Bulder Clement Burger Jean Cloos Ben von Damme Peter Denkema Wim Deys Ge/us von Diggele

| Ariadne nl | page 8

. 'American on white'. Hij gooide 't woedend op de grond en riep naar niemand in 't bijzonder, de straat in 'Wat nou Ben je gek geworden?' ... doen moest. Hij kon 't niet geloven. Ik liet hem achter in een shock toestand. Het kan aan mijn accent gelegen hebben, maar ik ben geneigd te geloven dat Londen de enige stad is waar katten denken dat

| Ariadne nl | page 13

Het Hoofd van de Legervoorlich- tingsdienst heeft de Heer Joh. H. Bos, chef van de afdeling Publici teit van Lindeteves N.V., aange wezen tot het geven van lessen in ,,de practische toepassing van de ... snoes van een poes. Wie doet dat na in Nederland Ik stond er met mijn vriend Jo Spier naar te kijken. Hij zei:..., „Leek", zei hij, „ik ben zelden jaloers op collega's, maar op deze ben ik het. Wat is die