i>ae bEutfd)et)olMeb UntEd)altung6abEnb bEC <$t\angeabtrílung bErUurngEfElKcbaft Ofpenbacb amTHaín am mttrnái, bem £8.0FtobEc1937, abenbs 8 Utjc, ín bEcTTurnbaUE/Opcenblmgec Jtanbftca^e Doctcagsfolgc ^ánnerquactEtt bec (Befangsabteílung Tíun leb toopl, bu Fleíne (BaflE $ríEbddj 0í Ita j&t c gutE ^amEtab $ríe5dtü 0íldjEC KEitEC6 ^PtorgEngEfang /OTlbelm ffauff DolfslíEbEC fürTMnriErcbóCE tJEJotjíri mít bEC$CEub /£)a6 jEcbcotbEnEKmglEÍn lym KófElEíntocgEn mu|s ídj foct non Ijíec t>on$dEbdcb0ílcbet: CBEiftlídjEDolFsliEbEC fün ScauEncboc f)ECjlítb tut mírij EcfcEUEn /^ItEDolFettJdfE 1545 OHÜElt/íib mu£ bícb la|TEn/15.7abd)unbECt ©píElmanneEDEífEn Jcb bab'míc au6EtforEn/3UmEírT<BEbanFEn 1flu$ bEnn ?um ©tabtlE nau6 <3s íft EÍn0tbníttEc/Z)EC jungE?ímmEcgEfEll Wlk íft Ein ¡úiwavzbvaunsIflaíMtín Claudius (1937) nach Zeidinung von Rudolf Kodi

Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik de | 1938 | | page 126