handen van de meester DE REPRODUCTIE COMPAGNIE N.V. In het adagio of allegro, bij Strauss of Strawinski, een vol maakte vertolking ontstaat al leen door de juiste toon op de juiste tijd. Perfecte beheersing van de techniek, bezieling van het instrument, de zuivere toon op het goede moment, dat zijn ook de eisen die U stellen kan aan Uw reproductie-bedrijf - de D.R.C. Van ouverture tot finale beheersen handen het orkest. En elk instrument in het grote geheel - van de pauken tot de piccolo - moet worden bezield door hun bijna magische kracht. GRAFISCHE K U N S T I N R I C H T I N G De CEINTUURBAAN 72 ROTTERDAM (N.) TELEFOON 828 6 5 Dow-ets, lijn-, raster-, drie- en vierkleurencliche's, foto-litho's, tri-metaaloffsetplaten, tekeningen, ontwerpen, retouches, broomzilver-foto-industrie, matrijzen, stereotypiëen, relief en bandstempels, foto's, fotozetsels, kleurendia's.

Ariadne nl | 1960 | | page 112