LONDON RUBBER COMPANY NEDERLAND NV. LEERDAM - TEL. 03451 - 2741 Helvetica mager Helvetica mage Helvetica halfvet Helvetica halfv Helvetica vet Helvetica vet Helvetica kursief Helvetica kursi Helvetica breed halfvet He Helvetica breed vet Helvetica smal halfvet Helvetica smal hal Helvetica smal vet Helvetica sma vïOEGIFJ Reclameballons zijn voor u bij-actie". Maar voor ons... hoofdartikel! Research en de mo dernste produktiemethoden verbeterden de kwaliteit. LRC ballons gaan zeer lang mee. Ver rassende effecten door onuitwisbare bedruk king in 2 kleuren. (Nietduurderdan vroeger op- drukin 1 kleur.)Enormesorteringvoorelkeactie: grote en kleine ballons, spiraalballons, dierfigu ren, pierlala's etc. Vraag bemonsterde offerte. Een nieuwe letter met het karakter van onze tijd: strak en toch met een geheel eigen stijl, eenvoudig en volmaakt van vorm. Een stijlvol, modern en universeel vormgevingselement— dat is de Helvetica. hel ve tica Helvetica smal mager Helvetica smal mager Helvetica smal mager Helvetica smal mager Helvetica smal mager Helvetica smal mager 9 versies scheppen ruime mogelijkheden voor doeltreffende reklame. D. STEMPEL AG LETTERGIETERIJ nv machinehandel MAHEZ, Buyskade41, Amsterdam-West, tel. 12 52 52

Ariadne nl | 1963 | | page 38