ZET DIE OPLAGE-BRIL EENS AF! industrieel bouwen De kracht van het tweemaandelijks tijdschrift Industrieel Bouwen ligt niet in zijn oplage, maar in zijn zeer selecte lezerskring. 2880 Architecten en 808 Direkteuren van Gemeentewerken, 143 Systeembouwers en 80 Elementenbouwers, 1014 Wethouders van Openbare Werken en 104 uitgezochte Staffunctionarissen bij Rijk en Provincie. Mannen, waarvoor Industrieel Bouwen een onmisbaar onderdeel van „bij blijven" wordt. Want in Industrieel Bouwen vinden zij in ruim bestek alles wat noodzakelijk is om te weten voor het moderne bouwbestek: vakkundige voorlichting over de geindustrialiseerde bouw. Adviseer Uw klanten Industrieel Bouwen en U adviseert publiciteit met de waarde van gevraagde direct mail! Wendt U voor ruimte-reservering voor het eerste nummer, dat in oktober 1964 verschijnt, tot de advertentie-afdeling van postbus 34, Den Haag. Telefoon 070-608916 Industrieel Bouwen wordt een tweemaandelijkse uitgave van Ten Hagen n.v., uitgevers o.a. van het dagblad Cobouw.

Ariadne nl | 1964 | | page 10