(jj Het Beste niet het eerste het beste ZO ZIJN DE GEZINSINKOMENS VERDEELD:* Wie wat te verkopen heeft aan mensen, die werkelijk ,,wat te besteden hebben" vindt, vergeleken met het nationaal gemiddelde, bij Het Beste: ruim 1 Jx zoveel inkomens boven f 6.200.- ruim 2 x zoveel inkomens boven f 8.900.- en 3 x zoveel inkomens boven f 17.700.- Dit is echt iets om te onthouden. Goed te ont houden. En vooral... om er naar te handelen. ««Reader's Digest DIT IS OM TE ONTHOUDEN IN NEDERLAND BIJ HET BESTE 5 11 32 28] 100 52 f 2600.- en minder f 2601.--f 4400.- f 4401.--f 6200.- f 6201.--f 8900.- f 8901.- - f 17.700.- f 17.701.- en meer 82 2 4 12 100 EUROPEAN SURVEY 1063 VOOR NEDERLAND: NEDERLANDSE STICHTING VOOR STATISTIEK. PARNASSUSWEG 207 AMSTERDAM (0 2 0) 735151

Ariadne nl | 1964 | | page 12