account executive DE LA MAR cliché s JWT-rapport gecorrigeerd: 5 Priba-zaken nu bij V&D Marktaandeel Erdal toegenomen Kantoor Rotterdam, heeft v.a. 1 september plaats voor een jonge en enthousiaste met minstens enige jaren ervaring als assistent A. E. bij reclamebureau of als reclame assistent bij groot bedrijf. Zakelijk inzicht, gedegen vakkennis en begrip voor goede vormgeving zijn vereist. Schriftelijke sollicitaties met vermelding "Sollicitatie" op de envelop te richten aan de Directie van de la Mar N.V. Mauritsweg 50, Rotterdam-2. PROJECTLEIDER de publikatie van het rapport over „Food retailing in The Netherlands", door drs R. J. Mokken besproken in Ariadne nr 28, pag. 835, heeft de J. Walter Thompson Company enkele correcties moeten aanbrengen. De vestigingen van Priba zijn nl intussen overgenomen door Vroom Dreesmann. In de tabel die de distributiekanalen van het kruideniersbedrijf weergeeft moet dus in de categorie „warenhuizen" vermeld worden dat Priba tot de V&D-groep behoort. Bovendien was de opgave als zou Priba 35 warenhuizen in Nederland exploiteren, onjuist. Het waren er 5. JJet marktaandeel van Erdal is, vol gens een mededeling van de directie op de vergadering van aandeelhouders, voor vele artikelen toegenomen. De lijst van artikelen, die door Erdal worden geproduceerd, wordt steeds langer. Een aandeelhouder maakte zich daar zorgen over. Hij kreeg ten antwoord: Dat be hoeft niet. Wanneer een bedrijf de dyna miek verliest kan het wel inpakken. Men moet de ontwikkeling op de voet volgen. Wanneer een artikel niet meer bevalt dan moet het weg. Men moet er steeds op attent blijven met nouveauté's te kunnen verschijnen. Voor de artikelen, die Erdal maakt, geldt over het algemeen dat de vrouwen meer kijken naar het gemak, dat geboden wordt, dan naar de prijs. Dit is een internationaal verschijnsel. De afzetorganisatie in België wordt gereor ganiseerd en in Frankrijk verwacht men voet voor voet terrein te winnen. De directie van Erdal heeft grote verwach tingen van spuitbussen voor velerlei produkten. Voorlopig acht men ze voor Nederland echter nog te duur. BUREAU VOOR MARKTANALYSE EN SOCIOGRAFISCH ONDERZOEK N.V. Overtoom 141a - Amsterdam-W. zoekt voor spoedige indiensttreding een jonge markt onderzoeker, die als een belangrijke en interessante functie te vervullen krijgt. Tot zijn taken zullen o.m. behoren: het organiseren van enquêtes het verwerken, analyseren en interpreteren van enquêteresultaten het samenstellen en presenteren van rapporten. Schriftelijke sollicitaties gaarne richten aan de directie van het bureau. WARMOESSTRAAT 17-19 TELEFOON 2444 67-2479 35 860

Ariadne nl | 1964 | | page 20