Italiaan Saroglia „vond" nieuw merk voor scheerwol zuiver scheerwol zuiver scheerwol Alleen toepassing in zwart-wit Grotere vraag naar sieraden. Niemeyer licht pijprokers voor in stand I n september zal op bescheiden schaal een nieuw symbool voor zuiver scheerwol worden ingevoerd. Dit zal ge beuren in zes landen: Engeland, Amerika, Japan, België, Duitsland en Nederland. Gebruikers van het merk zijn die fabrikan ten, die daaroe een contract hebben afge sloten met het Internationaal Wol Secre tariaat. Het merk is ontworpen door de Italiaan Francesco Saroglia. Ontworpen dekt eigenlijk de oorsprong van het merk niet geheel; men zou ook kunnen spreken van gevonden. garoglia heeft een hobby, die hij naast zijn werk als art director van Studio 37 Pubblicita in Milaan, beoefend. Dat is macro-fotografie. Hij neemt in close-up voorwerpen of delen daarvan op, vergroot ze en verkrijgt zo nieuwe vor men en composities. In zijn ontwerp voor het IWS wilde hij een wollen draad suggereren. Daartoe begon hij met strookjes papier, die in de lengte witte en zwarte strepen hadden, te vouwen tot allerlei figuren. Daarvan maakte hij foto's en vergrootte de beelden vele malen. Bij zijn proeven zag hij één van zijn stukjes papier weerspiegeld in een stuk glas. De lijnen werden plotseling gebogen. Saroglia maakte schetsen naar dit beeld en ontwierp daaruit het nu, uit 86 inzendingen, gekozen wolmerk. Eén van de grote problemen die bij de J^e aarzeling om een juwelierszaak binnen te gaan wordt steeds min der. De Nederlandse vrouw wordt zich meer bewust van het feit dat een gouden sieraad schoonheid en glans behoudt en dat een fraaie japon vraagt om de bege leiding van een edel bijou. Dit zegt de directie van Eduard Goudsmit, een groot handel in sieraden te Rotterdam, in het jaarverslag over 1963. De resultaten van deze nv zijn over 1963 goed. Men heeft duidelijk profijt kunnen trekken van de grotere belangstelling, die in Nederland voor sieraden wordt getoond. Er was niet alleen een grotere omzet aan gouden sieraden, maar er was ook een grotere vraag naar duurdere horloges. rT^heodorus Niemeyer heeft als laatste element in de reeks voorlichtende activiteiten voor pijprokers en aankomen de pijprokers een voorlichtingsstand in gericht. In de stand, die is ontworpen in nauwe samenwerking met het reclame adviesbureau Van Maanen, wordt een sfeervol overzicht gegeven van bet be drijf en van de toebacksuygers. In de lunchrooms van de Bijenkorf in Amster dam en Rotterdam heeft de stand al gestaan en nu komt de Eurohal in Valken burg aan de beurt, waar de tentoonstel ling V 64 wordt gehouden. Bezoekers van de stand krijgen adviezen, een boekje getiteld „Veel plezier van uw pijp", op aanvraag een abonnement op het door Niemeyer uitgegeven Nieuwsblad voor Pijprokers en ze mogen een keus maken uit de diverse soorten pijptabak van Niemeyer om daarmee een pijp te stop pen. Vransesco Saroglia keuze telden was de toepassingsmogelijk heid van het merk in vele landen met veel verschillende wettelijke bepalingen. Het ontwerp van Saroglia bleek aan alle eisen te kunnen voldoen. Het zal uitslui tend in zwart en wit worden toegepast. In vakbladadvertenties wordt het nieuwe merk al wel gebruikt, maar het publiek zal er in de winkels eerst in september mee kennis gaan maken. Ook de publiciteit in publieksbladen zal pas tegen die tijd voorzien worden van het door Saroglia ontworpen merk. 846

Ariadne nl | 1964 | | page 6