Opfrisdiploma van Manpower P. de Lange weer repetitor voor erkenningsexamen Damesbeurs in Enschede Oranjeboom brengt superpils in weggooifles 86 SRO-kandidaten geslaagd "Pie heer P. E. A. V. Könings is be noemd tot reclamechef van de verf- en vernisfabriek Tollens Co te Rotterdam. Hij was voorheen als reclame assistent werkzaam bij Brocades-Stheeman Pharmacia te Amsterdam. De heer B. de Cleen zal de werkzaam heden waarnemen van de heer Th. de Ruiter, die uit dienst is getreden van Cefima. Het adres van de heer De Cleen is Grote Ruwenberg 28-1, Amsterdam Buitenveldert. Dr M. Niemeijer zal op 1 november om gezondsheidsredenen, twee jaar voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, aftreden als hoofddirecteur van de Nationale Levensverzekerings-Bank te Rotterdam en als lid van het presidium van de raad van bestuur van Nationale- Nederlanden te Delft. De heer A. J. M. Meester treedt op 1 augustus als account-executive in dienst bij Reclame en Marketing Adviesbureau Bauduin te Amsterdam. Hij is thans als service promotor werkzaam bij Philips. De heer van Mastbergen is thans procuratiehouder bij het reclamebureau Van der Hout Co in Utrecht. ''JVpistes, stenotypistes en secretares sen, die hun vaardigheid verloren hebben, kunnen bij Manpower Nederland een opfriscursus volgen. Voor hen die weer hun vroegere vaardigheid herwon nen hebben heeft Manpower een diploma ingesteld, dat na een examen verworven kan worden. j ^e heer P. de Lange, werkzaam bij de VEA, zal met maximaal twintig kandidaten (twee groepen van tien) voor het in 1965 te houden ROTA-erkennings- examen, de gehele examenstof, zonder grafische kennis en tekentechniek, behan delen. Een van deze groepen is volge boekt. Bij voldoende belangstelling zullen daarnaast nog groepen voor uitsluitend „mediakennis" worden gevormd. Medio september zal met de cursussen worden begonnen. De heer W. Klerk heeft zich weer als free lance ontwerper gevestigd, nadat hij de laatste jaren in dienst is geweest bij reclamebureaus. De heer Klerk is gespe cialiseerd op het gebied van scraper- board tekeningen. Zijn adres luidt Eiken laan 49, Nieuw-Loosdrecht, tfn: 02958- 37.27. Het permanente secretariaat van Euro- padress is gevestigd: Spittalstrasse 2, Basel, Zwitserland. Secretaris is de heer Emil Aider. De Stichting Rationele Distributie, o.m. belast met de organisatie van de expositie Zelfbediening 1965, is sinds 19 juni ge vestigd aan de Kastanjelaan 53, Arnhem. \7olgend voorjaar zal de Damesbeurs ook weer buiten Den Haag worden gehouden; van 19 tot 27 maart is zij in Enschede in de nieuwe Diekmanhal, waar een expositieruimte van 5000 m2 beschik baar is. Van 1920 tot 1940 zijn 68 Dames beurzen gehouden in diverse plaatsen in Nederland. In 1951 werd in Den Haag de eerste na-oorlogse Damesbeurs gehou den in de Houtrusthallen. Sindsdien is er ieder najaar in Houtrust een Damesbeurs georganiseerd. Nu zullen de beurzen elk voorjaar in Enschede en elk najaar in Den Haag worden gehouden. "y7"orige week vrijdag heeft Oranje boom in de dagbladen per adver tentie aangekondigd, dat dit bedrijf een 6$ procent-superpils in weggooiflessen uitbrengt. De flessen hebben een inhoud van 33 cl en zijn verpakt in clusterpacks van Mead-Branmson. De fabriek advi seert de kleinhandel een prijs van 53 cent per flesje, of f3,18 voor een 6-pak, maar het staat de detaillisten vrij hun klanten een lagere prijs in rekening te brengen. De winkeliersmarge varieert met de grote van de bestelling. Het overeen komstige bier in de normale flesjes met statiegeld kost 50 cent voor 30 cl. De handel is niet vantevoren bevoor raad; wel kreeg zij op vrijdag een mai ling in huis, waarin er o.m. op werd gewezen, dat de nieuwe verpakking die wordt verstuurd in overdozen van vier eenhedeneen ruimtebesparing oplevert van 34 procent en een gewichts besparing van 38 procent. In het week end is de produktie begonnen van super pils in de nieuwe verpakking en maandag gingen de eerste bestellingen de deur uit. "^"oor het SRO-eindexamen 1964 zijn 86 kandidaten geslaagd; 3 werden afgewezen, 9 moeten herexamen doen in de vakken marketing en campagnebegrip, over 1 kandidaat moet nog een beslissing genomen worden. Op 18 september zul len de diploma's uitgereikt worden; de mondelinge herexamens worden op 14 of 15 september afgenomen. De namen der geslaagden zijn: P. van Vliet te Almelo; P. Kaldewaay, mej. J. G. Overeem, F. K. H. J. ten Veen te Amstelveen; H. B. Alberts, jhr M. L. de Blocq van Scheltinga, H. O. Bouman, G. J. Brandt, H. J. J. de Cleen, J. D. K. van Dam, J. H. van Elferen, H. R. Enter, mej. M. E. Feldbrugge, E. G. de Flines, M. van Gelder, mej. I. A. de Jong, P. F. van Koert, mej. M. A. Kolkman, drs L. Krak, P. de Lange, mej. I. van Leeuwen, J. H. M. van Lieshout, H. R. van Maas dijk, G. H. Martinus, H. B. J. Nieman, jhr L. H. Sandberg, P. J. Schreuder, R. Verwoest, J. A. de Vries, W. de Vries, H. Walet, E. Wolf, C. K. van Wijngaarden, S. P. Spaanderman, F. Booy, S. Rugge te Amsterdam; C. F. Alexander, R. L. van Eekhout te Arnhem; J. M. Tromp, B. Tulp te Best; M. A. van der Burgt te Bilthoven; A. G. M. Rooymans te Boxtel; F. van Dixhoorn te Breda; J. W. D. Kuyl te Bussum; W. van Schothorst te De Bilt; J. Japing, R. F. Rijke, mej. C. M. Visser te Eindhoven; P. H. Broerse te Enschede; G. J. Dikstaal, A. J. Lawson, M. van Loon, F. H. C. v. d. Muysen- berg, A. Tieman, S. de Winter te Den Haag; C. H. M. Campfens te Haarlem; P. H. J. Beers te Harmeien; W. Hesse- link, Th. de Vos, W. Willemse te Hilver sum; M. J. Versteeg te Hoogezand; J. P. M. Kragten te Jutphaas; R. Stavorinus te Laren N.H.; drs J. A. M. Verbeek te Laersum; J. ten Bosch te Muiderberg; P. J. C. Bogaers te Naarden; J. A. M. de Kok, H. R. Schlick te Nijmegen; W. Snel te Oostvoorne; G. J. L. Broess te Oss; G. J. P. de Beer, J. Groeneboom, W. P. Jongmans, D. Kruidenier. C. Leentvaar, J. J. Mineur, L. W. van Os, J. G. Vorstman, W. Zwaard te Rotter dam; G. C. de Groot te Sassenheim; J. M. de Wolf te Soest; G. F. Dippel te Strijen; E. C. van Hoye, J. P. Verdegaal te Utrecht; A. J. Saaltink te Voorscho ten; E. P. Balledux te Wassenaar. 847

Ariadne nl | 1964 | | page 7