Rolf Mager bespreekt kalenders 1 2 3 4 5 i 7 8 9 10 11 12 l 14 15 16 17 18 19 i 21 22 23 24 25 26 28 2 3 4 5 "O-N 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 ■21 22 23 24 25 27 23 29 30 '31 .Mk- 157 r.yyjp'; 2 3 4 S 7 8 ft 10 II 12 M 15 16 17 I 21 22 23 24 25 26 2« 29 30 Als je als clichémaker het schizo frene woord „kunstinrichting" in je firmanaam hebt opgenomen en je gaat een kalender uitbrengen, dan legt zo'n naam je wel meer dan clichématige verplichtingen op. Union heeft zich er desondanks aan gewaagd en het moet gezegdze is behoorlijk op de been gebleven, met hulp van ont werper Hans Buys Gkf en drukkerij Knijnenberg, Krommenie. Gezamen lijk hebben zij met deze kalender aangetoond, dat „kunst uit een in richting" toch niet zo onwaarschijnlijk L Drukkerij J. van Boekhoven is als men zou verwachten. Uitgangspunt was, om door middel van in kleuren gefotografeerde ruikers de magie van de vierkleurendruk in vijftienvoudige uitvergroting om te zetten in ontleedbare, artistieke wer kelijkheid. Als motief heeft Hans Buys daar toe gebruikt de kleurwisselingen van Nv Chemigrafische Kunstinrichting Union februari 1966 rn d W d V Z CO fS* •SO 'i' V- 'V r&iii - de seizoenen. Voor elk seizoen werden van één ruiker drie verschillende frag mentjes getoond (elke maand één), wat soms een verrassende afwisseling bood aan kleurencombinaties en aan bijna abstracte vormen. Waar de bloe men echter te massief waren en ze te weinig kleurschakering vertoonden (vooral in het zomerstukje) leverde dat automatisch drie maanden achter een een stereotiepe beeldherhaling op, met uiteraard een averechts effect. De compositie van de bladen is evenwichtig, hoewel ik mij afvraag of telkens die volgende maand in grijs nu zo zinvol is. Het schutblad, met een compositie van de vier seizoen ruikers in zwart rondom het fraaie Union-woordmerk, is in harmonie met de kalenderbladen. Maar om, als entree voor een clichémakerskalender, nu juist een -natuurlijk weinig contrastrijkzwartcliché van een kleurendia te gebruiken vind ik niet erg verstandig. Een kalender die ten aanzien van de fototechnische en reprotechnische uitvoering aanleiding blijkt te geven tot nogal uiteenlopende opinies over de vraag „geslaagd of mislukt", is die van drukkerij Van Boekhoven. En wat de verwarring nog in de hand werkt is het feit, dat de inleidende tekst een ideaalstreven suggereert naar fotografische exactheid in scherpte en kleur, die in de illustraties niet ge realiseerd wordt. De kalender is ver lucht met vierkleurenreprodukties naar dia's van Jan Henderik: deels bedrijfsfoto's (interieurs met tele lensen „hoekjes"), deels geënsce neerde foto's die een bepaalde (grote) order of opdrachtgever situeren. Deze

Ariadne nl | 1966 | | page 17