Gebrek aan zelfkritiek, aan originaliteit, artistieke compositie en vakkundige fotomodellen Textilia/Texpress Modefoto '68: 513 Opmerkelijk was het gebrek aan zelfkritiek bij vele inzenders. Opmerkelijk was het gebrek aan originaliteit en artistieke compositie. Opmerkelijk was het kleine aantal (41) dat in opdracht was gemaakt. Minder opmerkelijk, daarom mis schien, dat zo weinig gebruik gemaakt werd van vakkundige fotomodellen. Minder opmerkelijk misschien daar om dat zo weinig (26) kleurenfoto's werden ingezonden. Opmerkelijk was de geringe animo van de opdrachtgevers of dat nu confectiebedrijven, modehuizen of re clamebureaus zijn. Deze trieste lijst van meningen staat te lezen in het juryrapport van de modefotowedstrijd, die ook dit jaar werd georganiseerd door Frits Baylé in opdracht van de Diligentia- bladen Textilia en Texpress. De foto's (totaal 294, aantal inzen dingen 46) werden ingedeeld in drie categorieën: A (zwartwit-foto's), B (kleurenfoto's) en C (6 tot 10 foto's in zwartwit en/of kleuren). In elke categorie konden drie oorkonden wor den uitgereikt; de beste in categorie C verdiende bovendien de hoofdprijs: 1000 gulden. De jury (Hanny van den Horst, Cecile Kanteman, Jeanne Roos, G. H. van Heusden, M. Heene, Boudewijn Neuteboom, Benno Prem- sela, Nico van Rossum en Olof Velt- man beoordeelde op artistieke com positie, indringendheid van de mode- boodschap, originaliteit, presentatie en mate van reproduceerbaarheid in de pers. In categorie A ging de eerste prijs naar Jan Henderik in Rotterdam. De jury spreekt van artistieke composi tie en originaliteit, die de modebood- schap op een indringende, eigentijd se, eigen wijze ondersteunen. Een tweede prijs werd niet uitgereikt. De derde ging naar twee fotografen: mej. C. M. Fongleng Tsang in Amsterdam en Frans Busselman, eveneens in Amsterdam. Over de eerste inzend ster wordt gesproken van gaafheid, vakkundigheid en goede reproduceer- €r Eerste prijs categorie A Jan Henderik. baarheid. Over Busselman: Koel, enigszins zakelijk, geraffineerd in zijn eenvoud zonder gewoon te worden, aansluiting bij het eigentijdse. Geen enkele prijs viel in categorie B en in groep C is alleen de hoofd prijs uitgereikt - aan mej. Willy Spermon in Rotterdam, waar de ju ry voor een groot deel dezelfde com plimenten uitdeelt als aan Jan Hen derik. Zestig inzendingen zijn tot 27 mei te zien in de expositiezaal van druk kerij Sigfried in Amsterdam. Derde prijs ex aequo categorie A Frans Busselman. Eerste prijs categorie CWilly Spermon Derde prijs ex aequo categorie A mej. C. M. Fongleng Tsang.

Ariadne nl | 1969 | | page 13