fwttfftówfg Kén van die belangrijk b\a itte MiWiado „J^nwoordigt is AllgelïlC déira' Albert Milhado Co. nv i - IMÉÉÉ"" Niet alleen vertegenwoordigt hij een groot aantal van de belangrijkste buitenlandse dag-, week- en vakbladen, hij kan u via zijn eigen kantoren en associates een niet te evenaren service geven. Raadpleeg Milhado voor uw reclame-campagnes in het buitenland. e - Plantage Middenlaan 38 Amsterdam-C. Telefoon 020-920150 Telex 11656 Adverteren in het buitenland? Natuurlijk Albert (Milhado) 0«3u^rriü^« J»» pips»*»»

Ariadne nl | 1971 | | page 10