LEESDAGEN TON 1970 Man Steek Vrouw Steek Huis Steek Gezins Steek proef proef vrouw proef hoofd proef Weekbladen Elsevier Mag. 2,3 121 2,0 80 2,0 72 2,4 120 Elsevier Weekbl. 2,1 97 1,9 54 2,0 39 2,1 99 Haagse Post 2,1 37 2,2 32 2,2 32 2,1 37 Vrij Ned. 2,7 94 2,9 56 3,0 62 2,8 84 De Groene rnsterdammer 2,1 21 1,5 9 1,4 8 2,2 18 Nvye. Linie 1,8 19 2,2 13 2,7 14 1,8 16 Accent 2,7 32 1,4 19 1,4 17 2,5 27 Eva 1,7 125 2,3 394 2,3 314 1,8 153 Libelle 1,9 205 2,8 828 2,8 646 2,1 280 Margriet 1,7 312 2,6 1083 2,6 859 1,9 383 Prinses 1,5 72 2,4 260 2,5 216 2,0 102 Nwe. Revu 2,1 268 2,3 259 2,2 206 2,3 220 Panorama 2,3 489 2,2 475 2,2 399 2,2 407 Televizier 4,9 726 5,1 748 5,3 642 4,8 628 .VRO-bode (sec) 5,Q 348 5,5 478 5,7 419 5,3 382 NCRV-gids 5,0 529 5,4 683 5,4 556 5,1 491 STUDIO 5,4 643 5,5 784 5,5 597 5,3 573 VARA-gids 5,0 635 5,3 702 5,4 605 5,2 589 TROS-kompas 4,8 387 5,5 499 5,5 423 4,9 380 Vrije Gel. 4,5 105 4,8 133 5,1 120 4,8 134 Maandbladen Avenue 5,5 51 5,3 88 4,7 68 5,7 54 Het Beste 3,9 159 4,8 147 4,7 122 4,3 141 Eigen Huis 3,2 23 2,6 23 2,9 21 3,2 23 Elegance 3,9 7 3,9 39 3,9 31 4,4 15 Ouders van Nu 3,6 71 4,7 74 4,1 64 4,5 46 ussen de Rails 4,3 44 3,9 23 3,2 16 3,6 31 Doe het Zelf 4,8 44 3,9 15 2,6 11 4,6 39 Na Vijven 5,6 32 4,0 14 3,8 12 5,4 27 Vrije Tijd 4,4 42 3,9 27 3,0 24 5,1 36 Handwerken (Ariadne) 6,9 97 7,7 81 Knip 7,4 269 8,0 211 Marion 5,9 232 5,7 181 e grootte van de steekproef is bepalend voor de nauwkeurigheid van de uitkomsten (zie nomogrammen TON '70 deel III). Voor steekproefaantallen beneden 75 hebben de uitkomsten slechts betekenis als indicatie.

Ariadne nl | 1971 | | page 27