evolgen van arbod reclame ior sigaretten :ijn ingrijpend What you paid for a packet of cigarettes can feed a child for 2 days as©*» 'el of niet omzetverhoqend Zonder reclame Zonder sigaretten Ariadne 21-1-71 95 Op 6 januari, vijf dagen nadat in de 'S alle sigarettenreclame ter waarde an 225 miljoen dollar uit radio en devisie verdween, verscheen in Enge- tnd Smoking and Health Now, het apport van het Royal College of /sicians dat in Ariadne van 11 no- :mber jl. reeds beknopt werd weer- even. Het adviseert de Britse rege- alle sigarettenreclame te verbie- waarschuwingen op de verpak- tgen voor te schrijven, lijsten te pu bliceren van teer- en nicotinegehalte, -en in openbare vervoermiddelen gebouwen te verbieden, de ettenautomaten af te schaffen en meer geld voor anti-rookcampagnes beschikking te stellen. Verder agt het rapport van werknemers- erkgeversorganisaties om het ro- m bedrijfsruimten aan banden te Ie ;en. In totaal 15 aanbevelingen en ezen, variërend van een totaal ver tot een kaartje in een pakje retten waarop de stugge door- er wordt gevraagd minder sigaret- ter te roken, minder te inhaleren, i' der van elke sigaret op te roken, •Ier trekjes te nemen, de sigaret uit mond te nemen en merken met een nicotine- en teergehalte te roken. Onmiddellijk na de verschijning van rapport lieten de Advertising As- rciation, de Incorporated Society of -ish Advertisers en het Institute of actitioners in Advertising in een ge- lenlijke verklaring weten dat „noch ■ame noch promotie enig meetbaar -eet heeft op de totale omvang van roken van sigaretten". De sigaret- abrikanten zeggen wèl dat zonder ame of promotie het introduceren van nieuwe merken (12 in 1969) moei lijker zal zijn. 9e drie grote sigarettenfabrikanten >erial Tobacco, Gallaher en Carre- besteden samen 14 miljoen pond reclame en 38 miljoen pond aan systeem van coupons in de doosjes irop men geschenken krijgt. Im- 'al 1 obacco heeft naar schatting 1 pet., Gallaher 26 pet. en Carreras SwigMesmoreSifm -Jaws fhe Children fund Vrijwel onmiddellijk na het be- kendworden van de voornaamste fei ten uit het rapport Smoking and Health is het Save the Children fund in Engeland begonnen met een ad vertentiecampagne, waarin degenen die stoppen met sigaretten roken, wordt gevraagd wat uitgespaard geld te sturen naar de organisatie. Voor de prijs van een pakje sigaretten kan een kind twee dagen worden gevoed, staat er boven de coupon-advertentie 7 pet. van de sigarettenmarkt in han den. Ondanks de 38 miljoen pond die men aan coupon-acties uitgeeft, vin den de fabrikanten coupons alleen maar effectief als klantenbinder. Met mediareclame introduceert men nieu we merken en kweekt trouw aan oude merken. Een verhogende werking gaat er niet van uit volgens de fabrikanten, die vinden dat bij een verbod van de coupons de consumptie van tabak zal toenemen: een coupon in een pakje van 20 is 2 penny waard; wordt die coupon afgeschaft dan stopt de fabri kant voor 2 penny tabak meer in de sigaretten of hij geeft het geld terug aan de roker die daarvoor meer siga retten kan kopen. Intussen zijn de aandelen van de sigarettenfabrieken gedaald. The Fi nancial Times noteerde een teruggang van januari 1970 naar januari 1971 van 27 pet. De sigarettenfabrikanten zijn al enkele jaren bezig belang te verwerven in andere branches. Gal laher haalt 10 pet. van de winst uit branchevreemde activiteiten, Imperial Tobacco 20 pet. Carreras heeft geen diversificatieplannen. The Times zette de slachtoffers van een totaal sigarettenreclameverbod op een rijtje. Niet de sigarettenfabrikan ten, maar de kranten en tijdschriften, de affichagebureaus, de automaten- exploitanten en de reclamebureaus worden het slachtoffer. De populaire nationale kranten dreigen 4 miljoen pond aan advertentie-inkomsten te verliezen, de publieksweekbladen 2 miljoen pond en de populaire zon dagskranten 1,5 miljoen pond. De kleursupplementen van de Daily Tele graph, The Observer en The Sunday Times haalden in 1969 samen een om zet van 1,3 miljoen pond uit sigaretten reclame. Het verbieden van de siga rettenautomaten (ongeveer 100.000 in heel Engeland) heeft weinig effect op de afzet. In het Verenigd Koninkrijk wordt tussen de 3 en 4 pet. van alle sigaretten via de automaat verkocht. In andere landen ligt dat hoger. In Amerika gaat 17 pet. via de automaat. Tien jaar geleden zijn in Italië alle vormen van reclame voor sigaretten en tabak verboden. De consumptie is desondanks gestegen, evenals het sterftecijfer. Aan longkanker sterven thans 13.000 Italianen per jaar, meestal tussen 45 en 65 jaar. Dat ge tal gaat met ongeveer 3000 per jaar omhoog. De tabaksindustrie, een staatsmonopolie in Italië, brengt per jaar ruim 5 miljard gulden in de staatskas 8 pet. van de totale belas tinginkomsten. Als Engeland ophoudt met sigaret ten roken, bespaart dat de economie elk jaar 280 miljoen pond, zo heeft The Sunday Times uitgerekend. Van die 280 miljoen pond zou in een ro kend Engeland 270 miljoen pond op gaan aan verplegingskosten voor ziekten veroorzaakt door het roken en aan produktieverlies; de door ro ken veroorzaakte branden kosten de economie 10 miljoen pond per jaar. Maar in een sigarettenloos Engeland moet per jaar extra worden opge bracht 850 miljoen pond aan ge derfde belastingen plus 500 miljoen pond aan extra-pensioenen omdat niet-rokers langer leven. Een verschil van 1070 miljoen pond per jaar. Dit aanzienlijke bedrag wordt nu ge spaard omdat 57 pet. van de Britse bevolking rookt. De overblijvende 43 pet. niet-rokers profiteert daarvan, betoogt Peter Kellner, die. als niet- roker vindt dat ook de 39.000 werk nemers in de Britse tabaksindustrie er geen belang bij hebben rokers hun sigaretje af te raden.

Ariadne nl | 1971 | | page 31