Duitse sex: veel verder dan onze derde oksel Hand aufs Herz! sta 96 Ariadne 21-1-71 Mouson ledige ontspanning" en „ervaar het hoogste genot van modern baden' dwingen gewoon tot nudisme en niet alleen in de badkamer, getuige de niets verhullende hemelvaart. Jagermeister meent daarentegen dat de menselijke groepsex (al) niet meer voldoende overtuigingskracht bezit om tot kopen te noden. „Tamelijk vrij vertaald"zoals het in de advertentie heet, heeft men Reinaerd de Vos ten tonele gevoerd. Zijn bacchanaal met de kruidenlikeur is ontaard in een ware orgie. Het publiek doorzag de sluwe vossestreek echter en men moest de campagne stopzetten. Geef mij maar liever dat huiselijke tafereeltje met zo'n typisch doorsnee- Götzburg Duits gezin, waar Frei Körper Kultur wordt bedreven. Een gezonde familie die alleen maar „het beste gebruikt Evidur fiir die Wiische" Beslist niet choquerend is de re clame, waarmee de stad Frankfurt haar bewoners attendeert op de aan bouw van de metro. Een decent „oben ohne"-meisje vraagt via een affiche excuus voor de tijdelijke onaange naamheden, die de gang naar geen boven"-gronds verkeer inleidt. De 19- jarige blanke boezem kreeg zoveel bij val, dat men 1500 affiches moest laten bijdrukken voor verzamelaars en be langstellenden; honderden exemplaren werden door anonieme collectioneurs verwijderd van aanplakborden. De be schaafde striptease inspireerde een dolle mina tot het verzoek om „in plaats van een meisje oben ohne een metro-bouwer af te beelden unten ohne" Doch op het mannelijk naakt rust nog een taboe. De Fransen hebben Dat erotiek en de daaruit voort komende perversies steeds meer ons dagelijks leven bepalen en daarom ook bij de reclameman in het middelpunt van de belangstelling staan, behoeft nauwelijks nog enig betoog na de vele pagina's die inmiddels besteed zijn aan discussie-avonden over erotisch ge tinte reclame van kring 111 en Club 69 en onderzoeken van Interlink en Ma- krotest-BelgiëOm nog maar niet te spreken over de maatschappelijk ver dergaande staat van ontkleding, die via Chick, Candy, Oswalt Kolle, Vrij Nederland en andere wulpse autori teiten ook aan reclamemakers niet on opgemerkt voorbijgaat. In Nederland hebben de campagnes „liever naakt dan namaak" en „de derde oksel" heel wat vuilschrijverij op de reclameman doen neerdalen. In Duitsland wordt de dubbele moraal van de mensheid ech ter op veel nadrukkelijker wijze com mercieel gepresenteerd. De firma Mouson uit Frankfort laat een dozijn naakte mannen en vrouwen vrolijk groepsex bedrijven voor haar badschuim Aqua Magica; de derde oksel ontbreekt daarbij niet. Ontboezemingen van de copywriter als geniet van de betovering van vol ...unter Goklsiegeldecken. Goldsiegel Evidur Jagermeister /HiUa entführt Sie In die Wett Ihrer Tröume Sie das 8ad Ihrer TrSuroe. f inwchwehen 3ie rterrs AStae aqua magica... iter Bacetraum im Basteachaum

Ariadne nl | 1971 | | page 32