Wir ringen vitron Brieven aan Ariadne Heet van de naald Anti-roken SIRE Kalusche (Telegraaf) voor NCA marketing en verkoop CCO-Informatie verschijnt in nieuwe vorm als Koopkracht Ariadne 21-1-71 97 wujjehoriai Phrix Frankfurt er ?le jaren geleden voor Selimaille- oi 'ergoed de blote man ten tonele ge voerd, maar ingeburgerd is hij nog niet. Götzburg zoekt het daarom in et meer tekstuele benadering, waar dubbelzinnigheid afdruipt. In te nstelling tot de Franse undress- m i, die bijna vrouwelijk slank en la waren, verbloemen de Duitsers In sekse niet. Ze komen eerlijk voor In man-zijn uit in hun funslip en ze ki nen bogen op een robuuste, goed bc aarde lichaamsbouw. De tekst: nslips zijn voor mannen die een pi nte geldbuidel in hun slankgesne- dt pantalon dragen. Die naast lieve m fes ook een beetje jeugdige drive os r de broek wensen." De slips wor de bij Götzburg in de etalage geëxhi- bi, aneerd, aldus de copywriter. ■ok Goldsiegel heeft nog steeds n 'eet voor de „geheime delen van di nan" (Gerard van het Reve). Me- v; vv mag daarentegen in alle (h)eer- I', :eid de lezer uitdagen om de lar in haar te zetten. Een aardig nip-en-aankleedspelletje, dat ik niet graag aan mijn jongste zoon overlaten. De kans bestaat dat hij neer en mevrouw verkeerd in bed leggen en de deken zou vergeten, schien hebben ze er daarom een v. beeldje-hoe-het-moet bij afge- kt. „Goed slapen is kinderspel" zegt de kopregel. seriijker en openhartiger is Phrix, dn onomwonden zegt waarop 't staat. De vezelproducent die in 1968 nog volledig onbekend was, onderging vorig jaar (nu overgenomen door l SF) een wedergeboorte. En hoe: eigentijdse naakte Phoenix verrijst de rechterpagina van de spread, gen Slesina van het betrokken bu- i u verklaarde: „Met dit naakte sje willen we helemaal niet in haken op de huidige porno-rage. We willen hiermee veeleer de jeugdigheid en frisheid van Avitron demonstre ren." Helaas heeft ook deze Phoenix de omzetten tot onvoldoende hoogte kunnen doen stijgen; eind vorig jaar werd bekend dat Avitron in de over volle en moordende markt van syn- Een compliment voor de Toonder Studio's, die een haast klassiek voor beeld gaven van Newsvertising met de advertentie „Wij blijven voor u door het vuur gaan" (Ariadne vorige week). Warm applaus voor deze razend snelle en terzake geplaatste publikatie. JAN DE BOER. Vrijdagavond 8 januari was er vlak na Hadimassa een discussieprogram ma over de al dan niet terecht af gewezen anti-rokenspot van dr. Mein- sma. Wie de markant in beeld ge brachte repliek van de heer Janssen op zijn scherm heeft gevolgd, zal niet kunnen ontkennen dat tegen een der gelijk ongenuanceerd optreden geen SIRE-kruid gewassen is. J. C. SCHEFFER SIRE. Wat SIRE. Rook je maar de kanker. L. BASTIAANS thetische produkten op het verkeerde paard had gewed. Het is duidelijk: de erotische golf raakt steeds meer in een stroom versnelling. Prof. dr. Otto Haseloff: „Erotische reclame is geen middel meer tot een doel, maar zelf doel ge worden." POL SCHEVERNELS De heer R. W. Kalusche, hoofd marketing bij de Telegraaf, houdt op dinsdagavond 26 januari een inleiding over marketing en verkoopbevorde ring. De bijeenkomst begint om 8 uur in het Carltonhotel in Amsterdam en wordt georganiseerd door het Neder lands Centrum voor Advertentie verkopers. CCO-Informatie, het blad van het Consumenten Contact Orgaan, is op geheven. In de plaats daarvan komt het CCO binnenkort met een nieuw consumentenblad onder de naam- Koopkracht, dat op populairder wij ze geredigeerd zal zijn als met CCO-Informatie het geval is. Het nieuwe blad zal onder meer alle wa- rentests van de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek publiceren en ver der voorlichting geven over de prij zen van belangrijke goederen en diensten, voeding en gezinsbudgette ring, heersende misbruiken in de han del en misleiding in de reclame, aldus het CCO. Koopkracht, een maand blad, kost f 12,50 per jaar.

Ariadne nl | 1971 | | page 33