directie-secretaresse Vakbonden halen reclame binnen It's easy to stop strikes. %u just introduce laws to silence, fine and jail workers. J. G. Smit 25 jaar bij Stam 102 Ariadne 21-1-71 Afgelopen week is in de Britse kranten een advertentiecampagne be gonnen die twee maanden duurt en ongeveer 7.000 pond kost. Adver teerder is voor de eerste maal in de geschiedenis Trades Union Congress (TUC), het overkoepelende en hoogste orgaan van de Britse vak bonden. De reclamecampagne is ge richt tegen de door de Britse rege ring ontworpen Industrial Relations Bill, een wet die stakingen moet te gengaan. De campagne is gemaakt door een groep van zes reclamemensen van bureau Boase, Massimi, Pollit and Partnership. BMPP werd twee en een half jaar geleden opgericht. Het heeft nu een omzet van 3 miljoen pond. Klanten zijn o.a. Courage Beer, Cad- bury's Smash, Charles Kinloch wijnen, Cadbury Schweppes biscuits, de Mid land Aluminium Company en de Ar gentine Meat Board. Aan The Sunday Telegraph vertel de BMPP dat het TUC het algemene reclamethema bepaalt. Daarna zoekt het bureau naar de meest effectieve It's one way to tackle the problem. And unfortunately, it's the way the government has chosen. Their Industrial Relations Bill is full of tough laws against strikes. But will it stop people wanting decent wages, better con ditions, fair management? No it will not. Not while four million people take home less than £16 a week. And millions of others struggle to make ends meet. Not while managements go on taking decisions vitally affecting their workers without first consulting them. These are the issues that cause strikes. And these are the issues the government has ignored. But unjons are sitting down with progressive manage ments reaching agreements on new ways of tackling these issues, without a word about strikes. Incredibly, this Bill makes this harder to dó. It is, in effect, an attempt to shut people up.Under threat of law. If, for example, you say anything your employer decides has started, or even threatened, any action damaging to his business, he can sye you. Even though you may be in the right. If he wins, and you can't or won't pay, you can go to jail. ™Pf course, the government says that people won't go to jail.That the laws are only a legal framework. But why introduce laws if you don't intend to use them? The government also says that the Bill won't stop author ised representatives speaking up. But they must be people authorised by the government to speak up for unions authorised by the government. In other words, you'll need a licence to speak. Make no mistake. This Bill is a determined effort to silence people who aren't afraid to stand up for others. It is one way to try and stop strikes. The wrong way. The Trades Union Congress If it's ^rime to fight for a better life, we're guilty. manier om de boodschap over te brengen. Die is, afgaande op de eer ste advertentie, gevonden in een volle tekstpagina zonder illustraties. Daar in legt het TUC uit waarom het te gen de voorgestelde wet is. Kopregel: Het is gemakkelijk stakingen te stop pen; je introduceert gewoon wetten om de arbeiders het zwijgen op te leggen, te beboeten en in de gevange nis te zetten. In de tekst wordt verder gezegd dat als de wet wordt aangenomen, de vier miljoen mensen die minder dan 16 pond per week verdienen, toch naar betere lonen zullen blijven ver langen. Oorzaak van stakingen zijn de bedrijfsdirecties die beslissingen nemen zonder vooraf met de betrok ken arbeiders te praten. En de vak bonden overleggen met progressieve directies en gaan nieuwe overeen komsten aan om deze problemen de baas te worden zonder één woord over staking. Deze wet maakt dat moeilijker. Het is in feite een poging de mensen monddood te maken. Als het een misdaad is om voor een beter leven te vechten, dan zijn wij schul dig. Op 1 januari was de heer J. G. Smit 25 jaar werkzaam bij H. Stam Tijd schriften nv in Den Haag, waarvan hij thans directeur is. Hij werd op 1 januari 1946 redactiesecretaris van het Polytechnisch Tijdschrift. Zeven jaar geleden werd hij benoemd tot adjunctdirecteur van Stam en op 1 augustus 1969 volgde zijn benoe ming tot directeur. NV Uitgeverij Spaarnestad Een representatieve jonge vrouw die belangstelling heeft voor de commerciële kant van het uitgeversbedrijf, bieden wij een interessante plaats als Wij zoeken hiervoor een erva ren kracht, gewend zelfstandig te werken. Zij moet kunnen organiseren en improviseren en een feilloos gevoel hebben voor het selecteren van urgente en minder belangrijke zaken. Een schoolopleiding die afge sloten werd met een HBS- of Gymnasium-diploma achten wij noodzakelijk. Leeftijd: niet beneden 25 jaar. Sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, te richten aan het hoofd Personeelszaken van NV Uitgeverij Spaarnestad, Nassauplein 3, Haarlem.

Ariadne nl | 1971 | | page 38