W.Wessel Marketing Management Consultant zoekt voor een internationaal gelieerd reclamebureau in Amsterdam Het bureau heeft belangrijke nationale en internationale relaties en is gespecialiseerd op een bepaald marktsegment. De candidaat dient, bij voor keur, de erkenningsbevoegdheid te bezitten of bereid en in staat te zijn die spoedig te verwerven. Van hem wordt primair organisatievermogen, leiding en beheer verwacht. Mede door zijn representatieve vaardig heden zal hij tevens de verdere groei van het bureau moeten bevorderen. De kennis van het gespeciali seerde terrein en het reclamevak is in het bureau aanwezig. Toch is het onwaarschijnlijk dat deze functie door iemand zonder reclamebureau ervaring kan worden vervuld. Het jaarinkomen bedraagt rond de f 35.000,- waarbij een winst aandeel wordt gevoegd. De mogelijk heid t.z.t. (mede) aandelen te ver werven staat open. Gegadigden worden uitgeno digd contact op te nemen met de adviseur van de aandeelhouders, die als vertrouwensman optreedt en die alleen in nauw overleg met de candi daat verdere stappen zal doen: W.Wessel Westermarkt 2 Amsterdam (020) - 22 78 44 Directeur

Ariadne nl | 1971 | | page 39