Reclame braaf porno foei -.'.die Zwevend reclameblok lijkt nu mogelijk Rob Buschman Longford-rapport: 5-10-72 Ariadne 1231 pers, die hun reproduktierechten aan Mecanorma hebben afgestaan ontvan gen voor elk verkocht blad een bedrag van Fr. fr. 0.15. Om eens te horen hoe het nou ging met die alfabetten, heb ik gebeld met de heer G. J. Oostergetel van O. Har- ris Import Company nv, importeur van het Franse Letter-press. Het aantal inzendingen is geweldig, verzekert hij mij. Meer dan 500. U't alle delen van de wereld. En het peil is verrassend hoog. Nederland is al vertegenwoordigd met maar liefst 23 alfabetten. Eén alfabet daarvan zal binnenkort te koop zijn. Het is de „Dubbeldik" van Ad Werner. Daarnaast zijn er uit alle inzendingen nog negen andere alfabetten gerekruteerd. Zijn er veel alfabetten die op elkaar lijken, wil ik weten. G. J. Oostergetel: Je kunt wel van een bepaalde trend spreken. Het neigt naar. als ik het zo mag noemen, fijn spijkerschrift. Erg geschikt voor parfumreclame maar niet voor het grote publiek. Een ste vige letter ligt beter in de markt. En de royalties? Fr. fr. 0.15 per vel. En de eerste aanmaak, voldoende om alle agenten en dealers te bevoor raden, is 300.000 vel. Tel uit je winst. Wie alles wil weten, belt de afdeling Selectie Nieuwe Let tertypen van O. Harris, Herengracht 22, Amsterdam, telefoon 229014. Tot slot nog dit. In Londen zit een piepklein plakletterfabrikantie. Met een assortiment van 20 lettertypen. Beeldschone lettertypen, die afgebeeld zijn in een keurig letterproefje. De naam: Graphic Systems Ltd. Het adres: 2/4 Ludgate Circus Buildings Londen EC4, Phone 01-248 2233/4. Even aanvragen, 't Is de moeite waard. De reclame staat er keurig op in het langverbeide En gelse rapport van Lord Longford over pornografie. De Britse reclame wereld blijkt zich te onderscheiden van andere com municatievormen door welhaast maag delijke kuisheid, een enkele viezerik uitgezonderd. In de vijf jaren, die aan de publi- katie van het rapport vooraf gingen, hebben slechts 19 klachten over onge paste sex-implicaties de ASA bereikt, afkorting van Advertising Standards Authority. Van deze 19 golden slechts zeer weinige advertenties, die werke lijk pornografisch konden worden ge noemd, aldus de subcommissie, die over de reclame rapporteerde. De comrmssie stond onder leiding van reclameman Ronnie Kirkwood en omvaamde voorts nog een reclame man, een theologiestudent en een psy chiater. Het was de kleinste commis sie van alle, die het kortste en puntig- ste rapport produceerde, aldus het Engelse reclamevakblad Campaign. Het geeft in het kort de functie van de reclame weer en het noemt de di verse vormen van zelfdiscipline binnen het vak. Het laat zich daarbij kritisch uit, niet over pornografie in reclame maar over reclame voor pornografie. Het rapport valt de advertenties aan voor porno-materialen, literatuur en diensten, met name ook de „persoon lijke" advertenties, die in de laatste jaren opkropen van de winkelruiten en uit de undergroundbladen naar de kolommen van de gerespecteerde pers. Het rapport spreekt zich verder uit tegen de direct mail in pornografica: pamfletten of boekjes, die ongevraagd worden toegezonden en dikwijls schrik veroorzaken Kirkwoods eigen moe der had iets dergelijks mogen ontvan gen. Ook bij kinderen komen maar al te vaak deze reclames terecht; zij krij gen aldus afbeeldingen onder ogen van anale gemeenschap, fellatio, cun- nilingus en ejaculaties. Het rapport pleit voor controle op de verkoop van sex-blaadies, zoals ook de verkoop van drank en sigaretten aan minder jarigen wordt gecontroleerd. ioi: legs De enige advertentie, waartegen het rapport zich uitspreekt is voor Elle kousen een affiche van een meisje in ultrakorte hotpants, voorzien van de tekstregel „Come on in". „Dat is openlijk gebruik van sex", zegt Kirk wood. „Die advertentie is een regel rechte invitatie". De ministers Engels (crm) en Nelis- sen (financiën) hebben de weg vrij ge maakt voor de invoering van een zwevend tv-reclameblok, dat in de loop van de avond tussen twee pro gramma's kan worden uitgezonden. Tot dusver hebben de omroepen zich echter steeds tegen zo'n blok gekant. De beide ministers hebben in de memorie van toelichting bij het voor stel totverhoging van de omroep bijdrage gezegd, niet afwijzend te staan tegenover een zwevend blok. Voor STER-directeur drs. C. J. Smee- kes betekent dit standpunt een over winning, nadat zijn voorstel voor zo'n blok tot driemaal toe was afgewezen. Hij ziet goede mogelijkheden om via een zwevend blok de STER-opbrengst te verhogen. Aangezien tijdens het avondprogramma de kijkdichtheid groter is dan tijdens de huidige STER- tijden, ligt tariefsverhoging voor de hand. Een zwevend blok zou de blok ken rondom het nieuws verdunnen, want uitbreiding van de tv-reclame- zendtijd is niet mogelijk. De ministers hebben nog geen beslissing genomen over radioreclame in grammofoon- platenprogramma's. Kirkwood

Ariadne nl | 1972 | | page 17