Het Onderzoek. Waarom laat een reklamebureau een onderzoek naar z'n image houden. Nog sterker: waarom laat een bureau, dat gestaag groeide naar 14 miljoen, 52 mensen, twintigste in grootte, dat geen enkele financiële pijn in 't hoofd heeft, waarom laat dat bureau z'n image doorlichten? Wel, wij hebben 't in elk geval gedaan omdat we al zo'n tijdje met ons vak en ons bureau bezig waren. We stoeiden met strukturen, we filosofeerden over onze naam, ons pand, ons adres - en we filosofeerden natuurlijk ook over al dat geprospect, dat zo verschrikkelijk veel tijd kostte en waarmee we toch niet zo hard groeiden als we wel wilden. En dan keken we elkaar weer aan, en zeiden: „Niet zo hard?" Want Bührmann-Tetterode kwam. De Ruijter kwam. Anderen kwamen. Weet u, wat er eigenlijk met ons aan de hand was? We deden het aardig, maar niemand besefte dat. En om daar wat aan te kunnen doen, lieten we dat image- onderzoek houden. Knapper McAlley/Interview deed voor ons een diepgaand onderzoek onder 45 marketing mensen aan de opdrachtgeverzijde, allen adverteerders met vrij grote budgetten. En wat bleek? Men vond ons unaniem érge aardige meneren. Nétt meneren ook. Men vond ons bureau een nette, degelijk} zaak. Solide. Men vond ons niet het schoolvoorbeeld v n een kreatief bureau. Wat we deden, onze accounts, on werk, ons potentieel, nee, dat wist men niet. Daar sta je dan - en dan kun je twee dingen doen. Gewoon iets aan je gevel oplappen, wat meer aan de w g timmeren. Of: oprecht streven, van binnen uit een stap vooruit te zetten. En we besloten, met dat laatste maar eens te beginnen. Over een Onderzoek en een Ommezwaai.

Ariadne nl | 1972 | | page 20