wi| zoeKen tree once copywriter kampagnebouwer onorering in relate tot zijn exklusieve kapaciteiten noogsteder commerciële communicatie bv oostbus 930/eindho\en Masius NX Advertising Marketing, Prof. J. H. Bavincklaan 3, Amstelveen. Op dit moment werkt Masius met vier accountgroepen. Eén van deze groepen heeft dringend behoefte aan versterking. Vandaar dat wij met de nodige haast een AE willen aantrek ken. De groep waar het om gaat, behandelt merkartikelen in de sektor convenience products,waarvan de marketing-problema- tiek niet gering is. Dit om „groentjes" van sollicitatie te weerhouden. Onze man zal twee a drie jaar ervaring moeten inbrengen. Plus een adekwate pro fessionele scholing. Engels moet hij makke lijk spreken en schrijven. Zijn leeftijd ligt nu nog onder de dertig. Wie vindt dat hij meerverdient,dan hem is toebedeeld, wordt uitgenodigd snel te sol liciteren. Over werkwijze, filosofie en pers- pektieven zullen wij hem in het eerste ge sprek uitvoerig informeren. Men belle C. Sens. 020-454251. Acc. Exec, bij Masius

Ariadne nl | 1972 | | page 34