JWT's Retail-Unit zoekt twee individuele teamgeesten Retail-sekretaresseJ. Walter Thompson heeft een aparte groep opgericht, die zich uitsluitend bezighoudt met retail- advertising. (Geen produkt-reklame maar distributie-reklame voor filiaal bedrijven, supermarkten, waren huizen etc.) En voor die aparte unit hebben we nu een heel apart soort sekretaresse nodig. Zo eentje die tikwerk als een nood- zakelijke bijkomstigheid ziet. Die een perfekte gastvrouw is, maar zich i ook weer niet te goed voelt om monsters uit te sorteren. Zo'n sekreta- resse is voor ons niet zo maar sekreta- resse: we vinden/ haar even belang-.-" rijk als de rest y' van het team. rf' Wil die*--"' i sekretaresse nu het/ eerste bewijs van haar persoon lijk initiatief leveren en even kontakt opnemen met Chris Holman? (020-940335) Retail-account executive. JWT's retail unit groeit gestaag, 't Team blijkt al te klein. Vandaar dat we nu al een tijdje op zoek zijn naar een extra a.e. Iemand van een jaar of 25, die nu ook een detailhandels-account behandelt, en al behoorlijk getraind is in retail- denken-en-doenHiërarchie komt bij ons alleen op papier voor en niet in de realiteit. Hij krijgt te maken met 7 andere mensen, dus 't spreekt vanzelf '7\ dat we teamgeest Vbelangrijker vinden - dan eigenzinnig, solistisch optre- \den. De a.e. die dat met ons eens is moet eigenlijk maar meteen even •een afspraak maken met Chris Holman. En hij ekretaresse meenemen i; t*> AnVFRTlSlMi T",:

Ariadne nl | 1972 | | page 37