Ariadne meldt Initiatief Jan Ligthart zwaar gewond 1626 Ariadne 21-12-72 de journalistiek te hebben gewerkt. Met zijn 30 jaren was hij in 1960 de jongste directeur in de vaderlandse reclamewereld. In 1967 leidde een initiatief van hem tot de integratie met het Engelse bureau LPE, dat in 1970 overging in Leo Burnett. Weer drie jaar later kiest Veldhuysen opnieuw een ander vaandel; de naam Cordon bedacht hij zelf om de associatie met keten Ralph Callahan, director cliënt ser vices bij Young Rubicam-Van Staal en Koster in Amsterdam, gaat terug naar het Y&R-kantoor in New York. Hij wordt per 8 januari opge volgd door Dirk Jan van Haren No- man, die pas als account manager een jaar bij Y&R in Londen heeft gewerkt. Beiden kan de hand worden geschut tijdens een ontvangst op 5 januari van half 5 tot 6 uur in het Parkhotel in Amsterdam. Theo Hendriks, senior art director bij FCB Amsterdam, heeft per 1 ja nuari ontslag genomen. Hij gaat zich een aantal maanden in Londen ver der verdiepen in tv-produkties. De heer A. P. C. Poppe, ae bij Jessurun/Bauduin in Amsterdam, treedt per 1 februari in dezelfde functie in dienst bij reclameadvies bureau De Westerlaak in Utrecht. Bij JWT in Amsterdam is een groep account planners in het leven geroepen onder leiding van Chris- tiaan J. Meijer. Hij wordt bijgestaan door drs. Stephan G. M. Viegen, drs. Norbert M. H. Wehmeijer en boven dien vanaf begin volgend jaar door Jannie de Boer en George Chamier, voorheen account planner bij JWT in Londen. De heer W. J. Zwetsloot, voorheen werkzaam op de afdeling marketing publiciteit bij de Geïllustreerde Pers in Amsterdam, is als contactman in dienst getreden bij Klein Schiphorst Mittendorf in Haarlem. Onno Kooymans, art director bij FCB Amsterdam, treedt per 1 fe bruari als senior art director in dienst bij de Brusselse vestiging van bureau SSC&B-Lintas. Pieter H. Kronenberg, voorheen bureauredacteur bij AVRO's Televi- tevens een internationaal verstaan bare klank te geven. Hij schetst zichzelf als een solist, die niettemin het best functioneert in een team. „De idee fascineert me altijd het meest in het reclameproces", ver klaart hij, „en de ontwikkeling van ideeën is altijd teamwerk: creatief elkaar voeden daar komt het van. Als ik in m'n eentje ideeën moet ontwikkelen komt er de helft minder uit." FvL zier Magazine, is als stafmedewerker in dienst getreden bij het pr-advies- bureau drs. R. Kuil in Amsterdam. De Graafschapbode vertrok uit het Misset-huis in Doetinchem en zetelt nu aan de Markt 4-4a, postbus 49, tfn 08340-31031. Het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek in Schiedam heeft een nieuw tfn-nummer per 2 januari: 010- 375500. Uitgeverij en drukkerij Winkelaar in Winterswijk heeft een nieuw tfn- nummer: 05430-5561. Het bedrijf is bv geworden. Call Tiffany Styling in Amsterdam heeft een nieuw kantoor geopend aan het Singel 106, tfn 020-25.41.95, 22.95.32 en 12.31.23 (bgg). Partners in Call Tiffany zijn Genevieve Marshall en Pepi Hollander. Grafisch en illustratief ontwerper Frederik van Amerongen in Zelhem is verhuisd naar Terborg: Silvoldse- weg 3, tfn 08350-4572. Drysdale Public Relations is ver huisd naar de Surinamestraat 4, Den Haag, tfn 070-18.53.18. Drs. Jan Ligthart, projectleider bij Makrotest, is donderdagavond na de NOP-presentatie betrokken geraakt in een auto-ongeluk, waarbij hij zwaar werd gewond. Hij ligt in het Wilhel- mina Gasthuis in Amsterdam, waar voorlopig alleen nog zijn vrouw en de Makrotest-directie hem mogen bezoe ken. De doktoren hadden bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet meegedeeld hoe lang het herstel kan duren. De Stichting voor Reclame- en Marketingonderwijs heeft haar eigen schoolkrant, al is het voorlopig nog een incidentele uitgave. Vorige don derdag kon eindredacteur Gerard Eerhardt in het NRS-gebouw aan cursusleidster Marieke de Mooij de eerste exemplaren overhandigen van De Ratel, een terugkijkkrant over de mediaworkshop Texel 72, aange boden door Tubantia/Arnhemse Courant (twee van de door Eerhardt vertegenwoordigde bladen) en vorm gegeven door Arnold van Brakel. De Ratel is ontstaan vanuit het fraaie weer, dat de workshopdeelne mers dit voorjaar op Texel van ho gerhand ontvingen. Marieke de Mooij zocht een manier om iedereen, die in de pauzes in het zonnetje liep, tijdig weer binnen te krijgen. Haar stem begaf het al spoedig en toen kocht ze in een speelgoedwinkel in Den Burg voor een luttel bedrag een ratel. Het optreden van Marieke-met-ratel werd een doorslaand succes en het apparaat werd tenslotte uitgeloofd aan de intensiefste deelnemer, Ad- media-man Rob Koerselman, waarna Het Parool aanbood telkenjare voor dat doel een Zilveren Ratel uit te loven. Bovendien bedacht SRM- voorzitter drs. Wiel Claus, dat aan Texel een krant zou moeten worden gewijd, waarvan een wervende wer king zou kunnen uitgaan. Gerard Eerhardt werd met de klus opgeza deld. Er zijn nu duizend exemplaren ge maakt; ze zijn en worden verzonden naar deelnemers aan Texel 71, 72 en 73, deelnemers aan de voorbereiden de cursus, leden van VEA, NOTU en NDP en andere vrienden en beken den.

Ariadne nl | 1972 | | page 4