(red.) Wie eSer$ft c tekstschrijver aankomend tekstschrijver Ph. D. Als ik u was Tekst Persoon Verkooptechniek A.J. Ernst 1628 Ariadne 21-12-72 te.worden bij HANSNEL^Reclamemakers 't Is een hondebaan. Maar de enige manier om een zeer goed betaald tekstschrijver te worden- Je krijgt een salaria waarvan voorlopig elke cent teveel is.. Een kantoorbediende-salaris. Je hóeft niets van reclame te weten, je mag niet bij een ander recla- mebnreau gewerkt hebben,.je moet middelbare schoolopleiding hebben én je moet tekst-schrijver-willen-worden. In het begin zal vrijwel al je werk in de prullenbak verdwijnen. Je zult merken dat literaire franje, privé filosofietjes, en woordspelingen niets met reclame te maken hebben. Tekst is alleen middel. Geen doel. Je krijgt-eerst het werk waar weinig eer aan te behalen valt. Vei. nig inspirerend vaak. Ontmoedigend meestal. Maar je mag altijd vragen waaróm iets niet goed is en het zal je altijd verteld wor den. Je.leert.een.vak waar geen opleiding voor is. Je leert het WJ«- reclamebureau dat een reputatie heeft op 't gebiedvan Met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk zeggen, zakelijk denken, de eerste paar jaar aannemen dat wij het beter weten dan jij denk je dat je dat kunt? Een klein reclamebureau heeft I 'plaats voor een aankomend 't Is een hondebaan. In het be gin zal vrijwel al je werk in de prullenbak verdwijnen. Je zult merken dat literaire franje, pri vé filosofietjes en woordspelin gen niets met reclame te ma ken hebben. Tekst is alleen middel. Geen doel. Je krijgt eerst werk waar weinig eer aan te behalen valt. Weinig inspi rerend vaak. Ontmoedigend meestal. Maar de enige manier om een goed betaald tekst schrijver te worden. Je krijgt een salaris waarvan voorlopig elke cent te veel is. Een kan toorbediende-salaris. Je hoeft niets van reclame te weten. Je moet middelbare schooloplei ding hebben. Én je moet tekstschrijver willen worden. Je leert een vak waar geen op leiding voor is. Met zo weinig mogelijk woorden zoveel mo gelijk zeggen, zakelijk denken, de eerste paar jaar aannemen dat wij het beter weten dan jij - denk je dat je dat kunt? Maar je In het Tijdschrift voor Marketing lees je nog 's wat. Het laatste nummer citeert Ted Pollock Ph. D. in zijn „Managing Creatively" en wat schrijft Ted The codfish lays ten thousand eggs, the homely hen lays one. The codfish never cackles to tell you what she's done. And so we scorn the codfish while the humble hen we prize. It only goes to show you that it pays to advertise „Als ik glasfabri kant was, onver schillig in welke branche, zou ik mijn klanten en hen die het kunnen wor den er voortdurend op wijzen, dat zij overal kunnen win kelen, maar ner gens voordeliger en beter dan bij mij. Ik zou niet mijn eigen lof zingen, maar die mijner artikelen. Dat slaat meer in en is ook gemakkelijker." Hans Ferrée in Succes? Nee, een anonieme rubriekschrijver in De Re clame van november 1922 vijftig jaar geleden die onder de kop „Als ik een kolommetje vult via exact hetzelfde stramien, dat Ferrée nu al weer enkele jaren hanteert in Succes. Waarmee maar gezegd wil zijn Overigens bericht Hans in zijn laatste rubriek van een Succes-abonnee een bandje te hebben gekregen met de tekst, die opbellers te horen krijgen als de telefoon niet wordt aangenomen. Die luidt ongeveer als volgt: „Mag ik me even voorstellen? Ik ben het ant woordapparaat van de firma J. in Am sterdam. U hebt pech. Ze zijn met vakantie. Ze vroegen of ik u dat wilde vertellen. Ik moest u ook nog zeggen dat ze uw opdracht vanaf maandag 8 januari weer met veel genoegen zullen uitvoeren. En mocht u ook met vakan tie gaan, dan moest ik u veel plezier wensen. In ieder geval bedankt voor uw telefoontje. Tot ziens Hans vindt, dat heel wat beter dan het gebruikelijke „U spreekt met het Opmerkelijk: een advertentie van het Amsterdamse bureau Veenhuizen Re clame in de Telegraaf van vorige week (gevraagd aankomend tekstschrijver) die vrijwel gelijk is aan de inhoud van een dito advertentie van de Ridder- kerkse reclamemakers Hansnel in het Algemeen Dagblad van bijna een jaar geleden. Maar de kwestie blijkt volmaakt legi tiem van beide kanten wordt beves tigd, dat Veenhuizen en Snel al jaren lang de beste vrienden zijn en dat Snel schriftelijk toestemming heeft ver leend voor het overnemen van de advertentietekst. Aardig is het toch nog enkele ver schilletjes te signaleren. Hansnel claimt een reputatie op het gebied van tekst; Veenhuizen niet. Hansnel vraagt durf en lef; Veenhuizen niet. En nog één Hansnel zegt dat de aangeboden func tie de enige manier is om een zeer goed betaald tekstschrijver te worden. Veenhuizen spreekt slechts van een goed betaald tekstschrijver. antwoordapparaat van en noemt dit een voorbeeld, dat navolging ver dient. Ik kan me alleen nauwelijks voor stellen, dat iemand het geduld op brengt om dat hele verhaal rustig te beluisteren. Ik spreek zelf liever met een conventioneel antwoordapparaat. Reclameteksten zijn er al genoeg in deze wereld. Uit een persberichtje van Recla- Janssens Advertising over het 25-jarig jubileum van financieel directeur W. U. Hornstra deze alinea, die elders zelfs letterlijk in druk verscheen „Vele vrinden, waarbij zeer oude zo wel uit het zaken- als privéleven van de jubilaris, waren in de gelegenheid de persoon van de heer Hornstra uit de doeken te doen." Maandblad Zakenwereld citeert een brokje verkooptechniek uit het boek „Verkopen in het marketingtijdperk" van A. M. Nijssen: „Ik heb geen geld voor een ver zekering," zegt de man. „Dan moet u juist een verzekering hebben. U kunt namelijk geen enkel risico dragen," aldus de verkoper. Ferrée

Ariadne nl | 1972 | | page 6