Sekretaresse Het beste paard van stal heet Peter Marcuse Brieven aan Ariadne Ben Bos gvn, Total Design identeam bv wij vragen taak wij bieden 706 Ariadne 26-4-73 Hoe gaat dat. Je geeft een interview, naar aanleiding van een prijs. Rolf Mager zet alles op de band, verzamelt beeldmateriaal en stuurt je een week later zijn manu script. Je bent lief geweest en hebt iedereen z'n graantje mee laten pikken. Noemt namen van alle betrokkenen in- en buitenshuis. Bij het manuscript zijn de afbeeldingen niet meege komen. Dan plaatst Ariadne het hele verhaal en blijkt er toch iemand uit de boot gevallen te zijn. Peter Marcuse, Amsterdams fotograaf, die notabene bijna al het afgebeelde werk op zijn naam had. Die al onze fotografische deGruyter-verpakkingen mee-creëer- de, die heel veel foto's maakt voor Randstad. Sorry, en bij deze hopelijk een beetje hersteld. werkgroep voor design en identiteits ver dui delinking met het accent op het ontwikkelen van 'corporate-identity'- programma s twee jaar geleden verhuisd van rand stad holland naar ressen in gelderland waar nu gehuisvest in een geheel herbouwde werkboerderij èen werktekenaar (rond de 30) die zéér bedreven is in het snel en puntgaaf maken van een gevarieerd pakket artwork. hij (of zij) moet er een eer in stellen een goede instruktie van onze ontwerpers puntgaaf uit te werken. buro tussen het groen situering 10 min van arnhem en 5 min van nijmegen geen randstad problemen salaris naar ervaring en kunnen bel 08811-2044 (hubert j.wisse of schrijf naar postbus 44 bemmel(gld) Nederlands Katoeninstituut Amsterdam op zoek naar een goede Het werken in een klein team betekent dat ieder lid zich verantwoordelijk voelt voor het geheel. Dat geldt zeker voor de sekretaresse die wij zoeken. Zij behoort promotion- en servicebewust te zijn. Zelfstandig en kritisch te kunnen handelen. Zelf dingen te willen aanvorken en daarbij niet terug te schrikken voor sporadisch monnikenwerk. Tot haar vaste taak behoort de bewaking van het reklamebudget en de begeleiding van de reklame produktie. Zij voert het direktiesekretariaat. Bereidt vergaderingen en presentaties voor. Onderhoudt de kontakten met de achterban (Bestuur, inter nationale organisaties en relaties). Het Nederlands Katoeninstituut maakt deel uit van het International Institute for Cotton, dat in 13 Europese landen het verbruik van katoen in textiel en kleding bevordert. Het programma omvat reklame, sales promotion, public relations, en ekonomisch onderzoek. Het Nederlands Katoeninstituut heeft tevens een dienstverlenende en adviserende taak t.b.v. handel en industrie, o.m. op het gebied van mode- en stijlontwikkelingen. Het werkt nauw samen met de overige Europese kantoren en het centraal buro in Brussel. Engels is daarbij de voertaal. Wie zich tot deze funktie voelt aangetrokken, kan schriftelijk solliciteren of telefonisch kontakt opnemen met dhr. J. Lodeizen (Prinsengracht 253, tel. 020/63018).

Ariadne nl | 1973 | | page 34