Waardering voor je werk toch wel aardig Ad Werner en de prijs voor zijn „dubbeldik": „Als ontwerper ben je geen vrij kunstenaar. Je stelt je vakkennis in dienst van de communicatie. Je maakt je eigen esthetische opvattingen dienst baar aan de overbrenging van de bood schap. Daarbij gaat het niet om mooi of lelijk: het gaat om het zo goed mogelijk overbrengen van de bood schap." Dit zei Ad Werner vorige woensdag in Schiphol Airport Hilton waar hij van Roger Tordjman de eerste prijs (ongeveer 6300 gulden) kreeg uitge reikt voor zijn letter „dubbeldik", door Werner aanvankelijk ontworpen als koppenletter voor het Nederlandse partwork De Bijbel. „Ik had eigenlijk helemaal niet wil len deelnemen. Maar ik liet die letter door Harris Import op Mecanorma- plakvellen zetten en toen werd me gevraagd mee te doen. Zie je, ik sta eigenlijk wat huiverig tegenover com petities. Eigenlijk kan alleen een lezer bepalen of een ontwerper geslaagd is in zijn opdracht. Als ontwerpers alleen om de prijzen of eikaars mening gaan zitten werken zijn we natuurlijk op het verkeerde pad. Maar natuurlijk hebben we allen van tijd tot tijd waardering nodig. En daarom vind ik het eigenlijk best aardig dat mijn ontwerp in de prijzen is gevallen." Super Type Wemers „Dubbeldik" is met 1212 stemmen uit 8 landen tot Super Type 1972 gekozen, zei Harris-directeur G. Oostergetel, de Nederlandse vertegen woordiger van Mecanorma. Mecanor- ma is een producent van grafische hulpmiddelen: o.a. de afwrijfletters Letter-Press en Normatone rasterfilm en kleurfilms. Men bezit twee produk- tiebedrijven in Frankrijk en ons land Mecanorma verzekert zich van nieuwe letterontwerpen door onder de ontwerpers en hen die het willen wor den een permanente wedstrijd te hou den. Men kiest elke twee maanden uit de inzendingen een aantal nieuwe lettertypen en brengt die dan uit als Letter-Press afwrijfletters. Eenmaal per jaar wordt een Super Type gekozen. Ditmaal was dat „Dubbeldik". De let ter werd door een selectiecommissie gehaald uit ongeveer 2000 verschillen de lettertypen uit 35 landen. Sommige ontwerpers vinden de óp- zet van Mecanorma te commercieel. Anderen zien hierin juist een methode hun lettercreaties te pousseren: Meca norma exporteert de Letter-Press vel len naar 70 landen en voor een nieuwe serie wrijfletters wordt reclame ge maakt met de naam van de ontwerper. Tussen maart '72 en mei dit jaar bracht men niet minder dan 57 nieuwe lettertypen op vellen uit; 27 daarvan kwamen uit de permanente wedstrijd. MGP Publicity, die voor Mecanorma de presentatie en prijsuitreiking ver zorgde, had rond het 1,80 meter diepe en 26° C hete zwembad in Hilton een expositie van toepassingen van ver schillende Mecanorma-letters ingericht; de panelen vlak langs de zwembad- rand. Ad Werner was bepaald een stralende prijswinnaar tijdens het feestelijke ge beuren rond zijn letter dubbeldik Deelachtig aan zijn plezier zijn de heren E. Nip (midden) en E. Brink (links), resp. directeur en directie-assistent van Van Beek, Bikini Werner: „Je zult zien, aanstonds, na een paar drankjes, gaan er een paar in." Dat gebeurde niet. Wel trad tij dens het beschouwen van de typogra fische produkten de Hilton- receptioniste Mary Stolk in witte bikini aan om zich ten behoeve van enige publiciteit in een landelijk ochtendblad op het droge te laten fotograferen. Mary Stolk, 21 en 3e in de miss Amsterdamverkiezing, ziet wel wat in het fotomodellen vak. Werner, Leidse drukkerszoon jaar gang 1925, ontwierp de omslagletter voor Margriet. Zijn prijswinnende „Dubbeldik" is in Frankrijk gekozen als huisstijlletter voor het stadje Tignes. Verder gebruikt het blad Le Papetier de Franse Dubbeldik als om slagletter. 1050 Ariadne 28-6-73 St.

Ariadne nl | 1973 | | page 22