NIEUW lets te melden? Schrijf (VIMD/Ariadne, postbus 8360, of bel Joke Roof, tel. 020-13.84.44 mensen allerlei agenda Fles van de week 32 MMD/Ariadne 12-9-74 De heer F. R. Volmer wordt 1 oktober product manager bij Norwich Benelux. Vanaf 1969 heeft hij als AE gewerkt bij Vaz Dias in Amsterdam, waar hij het account Norwich Benelux heeft behandeld. De heer Volmer krijgt nu de opdracht een nieuw spier- relaxerend middel te introduceren. Verder zal hij de marketingverant woordelijkheid dragen voor een aantal produkten. Bert Sligte Max Bentinck Bij Masius D'Arcy-MacManus zijn per 1 september Bert Sligte, assistent A.d. en Max Bentinck ae in dienst getreden. B. Sligte kwam van KVH/ CDP en M. Bentinck van Ogilvy Mather, beiden in dezelfde functie. Ontwerper Rolf ten Hulsen verlaat Bureau Lensen en gaat zich vestigen als free-lance ontwerper-werktekenaar, voorlopig op het adres Scheldestraat 67, Amsterdam, tfn 71 04 22. Zijn plaats wordt ingenomen door Hans Dorland, afkomstig van de pr-afdeling van de ABN. Op 1 oktober zal verder Peter Haverman (ex-IBM) bij Lensen de traffic en produktie gaan doen. De heer W. C. A. M. Berbers is per 1 september benoemd tot adjunct-direc teur van CPNB (Collectieve Propagan da van het Nederlandse Boek) te Am sterdam. Als coördinator zal hij zich vooral bezighouden met de opzet en uitvoering van de CPNB-akties in de werkgroep en op het bureau. Hugo Nugteren, copy-writer en Kees Zitman, ae zijn bij NPO, Den Haag in dienst getreden. H. Nugteren was ae bij Lintas en voor korte tijd produkt- manager bij Iglo en K. Zitman was marketing-executive bij Die Haghe. Hans G. F. van Pol is per 1 sep tember drukwerk adviseur van Mun- do-print, Amster dam geworden. Hij was als extern verkoopmedewer ker werkzaam bij v. d. Rhee's Druk kerij. Angelo Arens (links) en Arie Schoor (rechts) openen op 16 september een nieuw type adviesbureau. Hun adres is: Banstraat 52, tfn 73 23 38. De nadruk zal bij het nieuwe bureau vooral komen te liggen op creativiteit en originaliteit. Arens is begonnen als journalist, werkte o.m. bij Smit's, Franzen, Hey Veltman, bij Gardiset- te en Barbara Farber (kindermode). Schoor werkte als verkoopleider en procuratiehouder, o.m. bij Noury Van der Lande, Gillette en Zwanen- burg-Organon. (De rest van de hond vindt u op de voorpagina). Tijdens de Art direction's fifth annual awards show „Creativity '74" in New York (gesponsord door Art Direction magazine) heeft KVH/CDP certificates of distinction verkregen voor Campari (Ognibeni) en Verve tal (Sigma Coatings). Voor uitzendbureau Amstelstad heeft Wim Overmars een nieuwe hou se-style ontworpen in de kleuren zwart en rood. Dagblad De Tijd is niet meer, het weekblad De Tijd is dinsdag 4 septem ber in tjokvol Scheltema opgestaan, de eerste keer in 100.000 exemplaren. De eerste editie was al op woensdag uit verkocht. Het dagblad had ca. 58.000 abonnees, daar zijn 6000 nieuwe week bladlezers bijgekomen. Directeur Nic. Schrama zei dat bij 50.000 abonnees leuk winst wordt gemaakt. Gevraagd aan hoofdredacteur Gerard van den Boomen van de Nieuwe Linie (ca. 18.000 abonnees) of een fusie tussen beide bladen er in zit. „Zeker met de VNU? zei hij. Op 3 okt. organiseert de Icita (Inter national Chain of Industrial and Tech nical Agencies) in het Amsterdamse Carlton Hotel een seminar waar o.a. zullen spreken: Paul Bauduin, prof.dr. L. Levy (monetair deskundige), Mr. Richard Oliver, M. Jacques Harland, dr. Adolf Kriz en Peter Rakov. Opge ven bij Jessurun/Bauduin (Icita-lid) in Amsterdam. Deze week gaat de fles naar: Lodewijk Lodewijks, A'dam. Bij Intermarco Nederland, vesti ging Rotterdam, is per 1 augustus 1974 drs. Th. van den Broek (30) als cliënt services director in dienst getreden. De laat ste vier jaar heeft hij als brands manager bij Proctor and Gamble ge werkt. Op 26 augustus is de heer A. Ch. van Altena directeur van Intermarco Eind hoven geworden en op dezelfde datum is de heef L. van Piere benoemd tot financieel directeur van Intermarco Nederland.

Ariadne nl | 1974 | | page 32