Ik zoek 2 creatieve mensen - man of vrouw Zij gaan de verantwoordelijk heid op zich nemen voor de totale creatieve productie van een bekend, middelgroot reclamebureau met een reeds gevestigde reputatie voor creati viteit. Beiden zijn concept-makers. Misschien werken ze nu al samen als een team, of zouden ze dat graag wil len, of misschien kennen ze elkaar niet eens - dan zal ik ze graag tot elkaar brengen. Het bureau heeft interessante accounts voor creatieve mensen: con sumenten merkartikelen en enkele in stitutionele. Dat betekent ook geva rieerd werk: van TV commercials en Below-the-Line programma's tot per soneel advertenties. Ik zoek werkelijk top talent, het zij in bloei, hetzij in de dop. Het is mijn cliënt ernst met het niveau van deze beide functies. Hij is bereid "blijvers" aandelen te laten verwerven, als ze dat willen. Zelf is hij een bekende vakman, die met de nieuwe art director en de nieuwe copy director het leidende trio zal vormen en het "gezicht" van het bureau zal bepalen. Wie praten wil neemt contact op met Wessel Wessel, die als vertrou wensman optreedt en die niets zal doen zonder overleg met en medeweten van gegadigden: W. Wessel B.V. Marketing Man agement Consultants, Westermarkt 2, Amsterdam, (020) - 22.78.44. 22 MMD/Ariadne 9-1-75 donna in een ivoren toren. Maar hij mag zeer zeker ook niet worden onderschat! Als ontwerpers zijn wij niets meer of minder dan volwaardige le den van het 'industrial team'. Hier en daar zien we een tendens naar 'anti-design' ont staan. Toch zal de mens al tijd behoefte hebben aan wat poëzie in het leven. Alleen maar cleane, functionele de sign zal nooit voldoende zijn. Een japon kan zuiver functio neel gemaakt worden, dus het lichaam bedekken en beschut ten tegen kou en regen. Een Knut Yran soort juten hobbezak. Maar welke vrouw zal die willen dra gen? Ze zal er altijd een pa troon op willen zien. Natuurlijk heb ik in het begin zitten aanhikken tegen het aloude Philipsembleem (schild met golfjes en sterren). Maar laten we het niet onder schatten; het onderscheidt zich door grote herkenbaar heid! Het zit al decennialang in de geesten gegrift. Copy Director Art Director

Ariadne nl | 1975 | | page 22