CD wat f lexo is weet u reeds o ÖTÖJ Mailbus voor particulieren komt in 't kort hierop neer: propaflex is het enige bedrijf dat superflexo levert. lage prijzen snelle levering geringe kosten voor naam- en tekstwissel vrije formaat- en papierkeuze/fraaie, felle kleuren/gave egale druk Superflexo drukt vanaf de nieuwe Cyrel beelddrager die maatvast is. Sluitend drukken en gaaf reproduceren van foto's en inktvlakken, is nu in Superflexo mogelijk geworden. Cyrel is een kunststof die geëtst wordt. De voorstellingen worden dus fotografisch op het materiaal overgebracht. Cyrel ondergaat dezelfde bewerking als de offsetplaat. Lood zetten, cliché's maken, pragen en vulkaniseren behoort tot het verleden. Die nieuwe CYREL-beelddrager zorgt ervoor dat alle voordelen van Flexo blijven en de nadelen verdwijnen. Nü nog lagere prijzen, nog kortere levertijden, gave druk van rasters, scherpe letterbeelden, strakke lijnen, sluitwerk, grotere kwaliteitvastheid. 3 rotatiedrukprocédé's onder 1 dak/offset/flexo boekdruk/eigen foto- en mechanische zetterij foto-lithocyrel afdeling stereotypebinderij vouwerij Frijdastraat 17-19, Rijswijk Z-H, Tel.070 - 98 05 05 6 MMD/Ariadne 9-1-75 In MMD/Ariadne van 12 de cember 1974 plaatst u een in teressant artikel over de moge lijkheden van een 'Mailbus' voor particulieren, waarbij ad verteerders voor betrekkelijk geringe kosten in staat zijn 2,2 miljoen telefoonbezitters te bereiken door een pagina te adverteren in de Mailbus. Een aardig en nieuw alter natief voor hen die gerichte en geadresseerde massacommu nicatie willen bedrijven. He laas bevat de kostenvergelij- king voor het huis-aan-huis verspreiden van een folder een onjuistheid die correctie be hoeft. De kosten van huis-aan- huisbezorging bedragen name lijk geen 4,5 cent per exem plaar, doch veeleer 2,5 cent per brievenbus. Wie zich in zijn selectie van plaatsen tot de grotere steden beperkt is nog goedkoper uit, terwijl de adverteerder die landelijk of selectief te werk gaat waar schijnlijk iets meer betaalt dan 2,5 cent. Maar in geen geval 4,5 cent. Gebruikers van het medium huis-aan-huis weten dit na tuurlijk wel, maar adverteer- ders die op basis van het indi catief onderzoek over het 'Brievenbus-gebeuren' over wegen huis-aan-huis te doen bezorgen of althans een proef met dit medium te nemen, zul len wellicht worden afge schrikt door deze onjuiste informatie. En dat zouden wij betreuren. M. Havenaar (adj. dir. Vierhand Huis aan Huis) wat super f lexo betekent

Ariadne nl | 1975 | | page 6