TYPO GRAFIE KLANTENLIJST VAN TREND 2: TREND 2 Schriftelijke Cursus Amro Bank Douwe Egberts* Hamol/V itaminé de Bonneterie Panter* SRM* Smeets Nederland* Spaarnestad* Tendo Haco Farmacie Wrangier* Trend 2* *Voor deze accounts wordt een door tastende AE gezocht. Ed de Lang wacht met ongeduld op het telefoontje van de ca. 24 jarige jongeman/vrouw met SRM. Emmastraat 44, Amsterdam. Tel. 76 09 77. BESTEMD VOOR: Typografen, Reklame-ontwerpers, Uitgevers, kort om voor allen die met drukwerk te maken heb ben. Kan ook dienen als ondergrond voor een zelf standig beroep en als aanbeveling bij sollicitaties. LERAAR: C. A. de Vries, Reklame Ontwerper Studio 2, Diploma Amsterdamse Grafische School. TE BEHANDELEN STOF: Typografisch stelsel en benamingen. Over letters en cijfers. Geschiedenis, eigenschap pen, leesbaarheid, gebruik. Schrijven met de pen en schetsen in potlood. Vormgeving en stijlen. Schetsen voor eigen gebruik of opdrachtgever. Vlakverdeling. Plaatsing tekst, getalsverhoudingen en hun waarde, toepassing van kleur. Het zetwerk. Spatiëren, harmonie en contrast. Familiedrukwerk. Handelsdrukwerk. Advertenties. Verenigingsdrukwerk. Tabellen. Reklamedrukwerk. Pamflet, circulaire, strooibiljet, folder, brochure, catalogus, met en zonder illu stratie Tijdschriften. Boekwerken. Diverse vormen, formaten, omvang- berekeningen, lay-out tekstpagina's, hoofdstuk pagina's, titelpagina's, geïllustreerde boekwerken, stofomslagen. Bijzonder zetwerk. Gedichten, oorkonden e.d. Ornamenten. INHOUD: 24 twee-wekelijkse lessen, bestaande uit een illu stratieblad plus twee tot vier pagina's tekst en op gaven om uit te werken. Deze uitgewerkte opgaven zendt u om de vier lessen aan uw leraar ter cor rectie. Bij de aanvang van de cursus ontvangt u een opbergband voor het bewaren van lessen en uitwerkingen en tevens een schuifdoos voor het verzenden van de lessen. Normaal duurt de cursus één jaar. In bijzondere gevallen langer. DIPLOMA: Aan het eind van de cursus kunt u een examen doen en wordt bij slagen een diploma uitgereikt. De kosten hiervoor bedragen 25, LESGELD Bij betaling ineens 150,-. Bij betaling in termijnen 175,-. (Bij aanmelding 75,- plus 10 maandelijkse termijnen van 10,-.) Stortingen op giro 333193 t.n.v. Arti, Nassauplein 19, Alkmaar. AANMELDING: Deze geschiedt door onderstaand aanmeldingsfor mulier in te vullen en in gesloten envelop te ver zenden. Adresseer: Arti, Nassauplein 19, Alkmaar. Wilt u dit nummer niet beschadigen, schrijf dan de tekst op brief of briefkaart over. AANMELDINGSFORMULIER Schrijf mij in voor de cursus 'Typografie'. Ik betaal het lesgeld (het cirkeltje voor het gewenste zwart maken) O ineens, d.w.z. 150,- bij aanmelding O in termijnen, d.w.z. 75,- bij aanmelding plus tien maandelijkse termijnen van 10,-. Naam: Straat: Woonplaats:

Ariadne nl | 1975 | | page 18