'mweer! Adres- ts telefoon- Lutkie Smit levert 't MBS milieubeschermend papier en enveloppen. Allerlei win fl 1000 door deelname aan de verkiezing van de 3 beste mecanorma lettertypen Geslaagde fusie 19 Ariadne Revue der Reclame Geert van Erkelens is in dienst getreden bij Boom-Ruygrok Offset bv te Haarlem als hoofd Studio. bij Rowntree Mackintosh bv te Vijf huizen. Hij zal zich bezig gaan hou den met de productgroepen 'Smar- ties' en 'After Eight'. Drs. B. J. Mulder is benoemd tot General Manager van de Marketing Divisie van Polaroid United King dom Ltd. Voorheen was hij General Drs. B. J. Mukder «ïUWT A. Bartels Manager van de Marketing Divisie van Polaroid (Europa) bv. A. Bar tels, tot op heden Marketing Mana ger, volgt de heer Mulder op als General Manager van Polaroid Ne derland. van Erkelens was voorheen werk zaam als Studio Chef bij Drukkerij Steens. F. A. de Weerd, voorheen werk zaam bij Verkoopmaatschappij ^Sensdorp Nederland bv is als Product-Manager in dienst getreden Kleyn B.V. Reclamemarketing be schikt sinds kort over telex. Het nummer is 43757 kleyn. Copywriter Otto Holzhaus neemt per 1 oktober in alle vriendschap af scheid van Hotshop. Hij heeft een pand dicht bij huis gevonden: Wees- perstraat 42, Muiden. Voorlopig tel. nr. 02942-3517. Holzhaus gaat nu als 'vrije vogel' campagnes bouwen en adviseren. Dave Smith die gedurende 7 jaar Engelse teksten heeft verzorgd voor the international Oce Group, heeft zich thans gevestigd als freelance copywriter: Maricollenweg 31 Grubbenvorst (L) tel. 077 621 33. Hij aanvaardt gaarne opdrachten voor Engelse teksten en internatio nale campagnes. UitkieS Smit Papi» NUTS Chocoladefabriek BV te Eist heeft besloten om met ingang van 1976 ook de Europese marketing activiteiten sterker geconcentreerd vanuit Eist te gaan leiden. In ver band hiermee werd de relatie met het Nederlandse reclamebureau als mede met bureaus in buitenland, na rijp beraad verbroken en werden de mogelijkheden van een groot aantal internationale bureau-organisaties bestudeerd. Het NUTS-account, waaronder de producten Nuts, Caddy en Jock vallen, is in zijn tota liteit een miljoenenaccount. Na langdurige oriëntatie is ten slotte de keuze gevallen op de jonge bureau organisatie Worldwide Advertising Marketing Ltd. (WAM), waarin Noordervliet Winninghoff als Ne derlands bureau deelneemt. Mölnlyke Nederland bv heeft de re clamecampagne voor haar product Amira tampons toevertrouwd aan Smit's-Bates. Het account werd tot nu toe behandeld door FVH/BBDO. Ted Bates New York heeft van Grey Advertising het Amerikaanse Marine account overgenomen. Het jaarbud get $15 miljoen. Met de recent verworven accounts voor producten van respectievelijk Carter Wallace en Standard Brands heeft Bates New York binnen drie maanden $40 mil joen aan haar omzet toegevoegd. Mol Graphic Productions bv, Am sterdam heeft een vakblad campagne mailing ontworpen voor MBS mi lieubeschermend papier. Tevens is voor de vakpers een Mactac zelfkle- Lutkie Smit Papiergroothandel b.v vend papier campagne ontworpen. Beide campagnes zijn uitgevoerd in opdracht van Lutkie Smit Papier groothandel. De 'Avenueste advertentie' in het oktobernummer van Avenue is de Campari advertentie van pagina 133 geworden. Copy-writer is Jim Prins en art director Bela Stamenkovits. De oorkonde behorende bij deze 'onderscheiding' gaat naar bureau KVH/CDP in Amsterdam. blad is voorzien van constructiepla teaus en heeft in het midden een grote bak, gevuld met de bekende bouwsteentjes. Inl. 020-71 09 10. a BOX DON TAPÉ Don FLiVR>ON O YARD oDDPB'ff oTELE-VISIOn AETDtCO GLOW-WORM LLLLL o LLjUl-L Ronald Bijlsma (o.a. van de RVD- spot bejaardenpas PAS 65) heeft tot en met 12 oktober een tentoonstel ling in De Vaart, Vaartweg 163 in Hilversum. Hij exposeert tekenin gen, gouaches en materiaal uit te kenfilms. Tevens worden een paar van zijn films vertoond. In mei 1976 zal in Nairobi, (Kenya) de vierde bijeenkomst worden ge houden van de UNCTAD, het or gaan van de Verenigde Naties welke een belangrijk forum is geworden voor debatten over internationale ontwikkelingsproblemen. Ter voor bereiding van de Nederlandse in breng wordt op 21, 22 en 23 okto ber 1975 een vergadering belegd in het Nederlandse Congresgebouw te Den Haag. Inl. 070-65 78 50 en 070-63 05 50, tst. 345 en 352. Een aantal Rabobankvestigingen in Apeldoorn denkt aan de jeugdige bezoekers (aan de hand van de ou ders) en plaatste speciale Lego speeltafels waaraan vijf kinderen een plaatsje kunnen vinden. Het tafel- Mecanorma heeft een permanente lettertypen-wedstrijd georganiseerd. Zij heeft nu een prijsvraag uitge schreven, waarbij de 3 beste letter typen moeten worden gekozen. 'Stembiljetten' zijn verkrijgbaar bij O. Harris Import Co. B.V., Heren gracht 22, Amsterdam - 1002. De winnende deelnemer ontvangt 1000,—. Howson-Algraphy heeft een nieuwe offsetplaat op de markt gebracht. De nieuwe plaat kreeg de naam SPAR TAN. Naast handontwikkeling is dit plaattype ook uitstekend geschikt voor verwerking in de Ontwikkei- machine en in ontwikkelkuvettes. Inl. 02155-18944. De Reclamekring Midden- Nederland wenst AriadneIRevue der Reclame van harte geluk met de nieuwe opzet. De kwali teit van het eerste nummer be wijst, dat de fusie tussen Kon- tekst/Revue der Reclame en Ariadne de Nederlandse recla mewereld een goed en volledig achtergrondblad heeft bezorgd. Bestuur Reclamekring Midden-Nederland

Ariadne nl | 1975 | | page 19