The New Eyewitness News, m Geweldvril Foute notie O It's not like watching news. It's like watching family. Grootste hits Ariadne Revue der Reclame ken in de grote stad. Zodat via dominee, dokter en advocaat de zaken weer in het ga reel kunnen worden gebracht. Geboorte, liefde, leven en dood zijn de belangrijkste ingrediënten. En omdat er elke dag wel iets van deze onderdelen te merken moet zijn, is het resultaat een stroomversnelling van ge beurtenissen. De uren van 5 tot 9 zijn door de grote om roepen tot 'Family Viewing Time' uitgeroe pen. En dus tegenwoordig niet meer zo ge vuld met sex en geweld als vroeger de ge woonte was. Als antwoord op een groeiende kritiek gaan de omroepen zelfs in september van dit jaar sex- en geweldsvrije program ma's voor deze tijdstippen plannen. Rondom dit tijdstip beginnen ook de grote nieuwsprogramma's. Ze zijn opgebouwd rond een 'anchorman', een persoonlijkheid die het programma draagt. Voor de CBS is dat bijv. Walter Cronkite, voor de NBC John Chancellor. Voor Nederlandse begrippen zijn deze pro gramma's met een ongelofelijke losheid en snelheid opgezet. En zo persoonlijk en fami liair mogelijk: je kijkt niet naar het nieuws, maar naar een gezin, zegt een advertentie voor een lokaal nieuwsprogramma. Elk nieuwsitem wordt vergezeld door een symbooltje: voor een vliegtuigongeluk een gebroken vliegtuigje, een vallende man in een vizier voor een moord etc. Elk bericht wordt via een onderlinge conver satie door iemand anders voorgelezen. Door die onderlinge gesprekjes tussendoor (en door de onderbrekingen van de televisiere clame natuurlijk) krijgt de kijker meer tijd om het nieuws te consumeren en door te slikken. De eentonige dreun die in Neder land het journaal zo gortdroog maakt, ont breekt. Deze 'personalisatie' van het nieuws komt vooral goed tot uiting in het weerbericht. Geen abstracte kaarten met verspringende cijfers, maar een grappenmakende en zich af en toe vergissende 'Dr George', die het weer verslaat, zoals hier Aad van Leeuwen de paarderennen doet. Voorafgegaan door een kort interviewtje met zijn vrouw: 'wordt u nooit eens een keer nerveus van hem'? Z'n vrouw glimlacht verlegen en een tus senshot laat Dr George zien die met een grimas z'n vuist in z'n hand slaat. In Nederland bestaat de foute notie dat ie mand in het beeld de aandacht van het ge sprokene zou afleiden. Met als resultaat dat de nieuwslezer in beeld zijn gezicht zo strak O O O Oo Oü mogelijk moet houden (het Fred Emmer Ef fect). De berichten krijgen hierdoor een slaapver wekkende kwaliteit, die niets met objectivi teit te maken heeft, en nog minder met een goede berichtgeving. Mensen willen op een normale manier toe gesproken worden. Gebeurt dat niet dan gaat dat ten koste van de verstaanbaarheid. De Amerikanen hebben dat, gedreven door hun commerciële gevoeligheid, beter begrepen. Flet vervelende is dat diezelfde commerciële gevoeligheid maakt, dat de inhoud van de Amerikaanse nieuwsprogramma's vaak hele maal niet beter is dan die van de Neder landse TV. Vaak wordt er een bedenkelijk soort sensatie-journalistiek bedreven, en op de achtergronden van een zaak wordt nauwe lijks ingegaan. Het nieuws blijft ook in Amerika in hoge mate incidenteel, het 'wat is belangrijker dan het 'waarom'. De NBC heeft behalve zijn eigen nieuws show ook nog elke avond zeer korte bulletins van 1 minuut tussen het eind van een pro gramma en het begin van het volgende. In het spitsuur van reclame op die momenten vallen ze nauwelijks op. Ze worden gespon sord door de grote oliemaatschappij Exxon, iets wat je toch doet afvragen of er niet een (desnoods onbewuste) druk op de journalist This may well be the best news in the history of Los Angeles. Dunphy For neafy two decades, he's been the number one newaaster in Then, there are John and Judd. Christine. Stu. Regis and Dr. George. The New Eyewitness News Family It starts off with Jerry all of Southern California. Good news from good people. Starting Monday, August 18th VIX Onderdeel van een advertentie in de I.A. Times waarin een nieuwsprogramma wordt aangekondigd zal liggen bij hun berichtgeving over som mige kwalijke practijken van oliemaatschap pijen. Tot 11.00 uur 's avonds is het nu 'prime Time' op de TV. Iedereen zendt zijn groot ste hits uit, behalve uiteraard de educatieve stations. Vele van deze hits zullen de Neder landse televisiekijker bekend voorkomen. Mod Squad, All in the Family (nog steeds één van de grootste toppers), Mission Im possible, en op één net een week lang een herhaling van de Engelse TV serie over de 6 vrouwen van Henry VIII. Het merendeel van de series is het bekende politiewerk. 'Nogal logisch dat er zoveel misdaad op straat is, want de beste politiemensen zijn op TV', grapt ergens een Amerikaanse komiek. Tus sen de series en een enkele film door is er zelfs een soort vijfkampprogramma ('Almost Anything Goes'). Waarbij de bekende groene zeep en de waterballetten niet ont breken. Om half twaalf begint de zeer populaire To night Show met Johnny Carson. Een show waarin allerlei beroemdheden door een 'guest-host' worden ontvangen. Vanavond is dat de popzanger John Denver. Johnny Carson zelf zit er zwijgend bij, en verdient zijn drie miljoen gulden-contract vanavond alleen door aanwezig te zijn. Naast het late nieuws begint de nacht met een aantal (vaak uitstekende) films. Tegen drie uur zijn de meeste televisiekanalen tot zwijgen en ruis teruggebracht. Twee blijven er nog in de lucht. Met mysteryfilms, Wes terns, Laurel en Hardy, en een science fic tion film. Ze overbruggen de kloof voor de slapelozen. Buiten cirkelt de politiehelicop- ter nog steeds rond, met zijn schijnwerpers de donkere hoekjes op straat verlichtend. 27

Ariadne nl | 1975 | | page 27