Economisch Dagblad PROFIEL VAN EEN DOELGROEP HET E.D. BEREIKT GEMIDDELD TEN MINSTE 440 VAN ZULKE MENSEN MET ELKE 100 ABONNEES gemiddelde leeftijd: 42 jaar 11 heeft een functie bij de overheid 82% bij het bedrijfsleven 7% is zelfstandig 50% bekleedt een topfunctie als directeur of manager Dagblad voor het management (dus ten minste 8580 managers en directeuren, 1200 zelfstandigen, enz,, want het E.D. heeft meer dan 3900 vaste abonnees) Bron: Ned. Stichting voor Statistiek, mei 1975. Wagenstraat 37, Den Haag. Tel. 070-624562.

Ariadne nl | 1975 | | page 36