LplAfL ■■—■^1 zeker prominente lezers maken tijd voor met de "kijkthuis"-folderbox bereikt U de topselektie uit de jaarlijks 400.000 verhuizenden! ARIADNE heb ik die naam niet meer gehoord? REVUE DER RECLAME heb ik die naam niet meer gehoord? ARIADNE/REVUE DER RECLAME O ja! Economisch Beheer Christelijk Instellingswezen PANOBEL afd voor nederland: A.J.G.VAN DEN ELSHOUTsales p.b.45 UDENHOUT-tel.04241-175 0 ■EXPO! SYSTEMS Het aktuele direct-mail medium met een bereik van 100.000 opeen bestedingsmarktvan ruim 1,5 miljard gulden, voor slechts 40 cent per reklame-kontakt. Een doelgroep bereik (voornamelijk kompleet nieuw- inrichtenden) met ongekend hoge response. Bovendien gratis naamreklame in de R.T.V. - bladen. Volledige dokumentatie wordt U op aanvraag toegezonden door Reklamij B.V. Burg. van Nispenstraat 12, Doetinchem Tel. 08340-32351* Trefzekere verspreiding onder instellingsmensen met een beslissende stem. Voor informaties en tarievenThree Castles b.v. Burg. Röellstraat 70, Amsterdam Telefoon 020-110122 s Morgens ai irtoeg is een ploeg vakmensen druk. bezeg met hst optimmeren uwi kun stand. ~Jri cie stan.cLruim.te ernaast staat nog ru'ets c?f nJemcmcL daps kamt die totaal druk geeft befuruam. schapte.be (TENMINSTE BOUW betreftJ Jus 'smid- er iemand, niet de in. overeen. Vakman.- schikken. WATöTANP EEN HALF UUR LATER PANK Z'J PE e*R? 3V5TFNS PAKETTEN MANAGER 3 o LU CO ■ik WENS MEER INFORMATIE: NAAM NET H/*NPtWi>Tfc EXTO-MATERIAAL OPONZB MARKT FUNKTIE FIRMAv J ADRES)C EN NOCr ECONO MISCH ÓÓKI Telex: expos 52258

Ariadne nl | 1975 | | page 4