145. 146, JOSIF MOLNAR Rumunia Rumania JEFIM S. CWIK ZSRR Soviet Union 145 146 147 Plakat teatralny ..Czekaj^c na Godoca" S. Becketta 122 x82 1965 148 1 Maja 1965 145 146 147 Theatre Poster for "Wait ing for Godot" by S. Bec kett 122 x82 1965 148 May Day 1965

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 103