amencan poster '67 Scenariusz i rezyseria Jerzy Sfyolimowski 3C I OSTFFY ZOLTAN SALKOVITS USA United States JACEK NEUGEBAUER Polska Poland PETER ANDERMATT JOSEF MÜLLER- BROCKMANN S zwajcaria Switzerland RUDOLF ALTRICHTER Czechoslowacja Czechoslovakia 155 Wystawa Plakatu Amerykariskiego, 1967 156 Plakat do filmu ..Rysopis" 157 Plakat reklamuj^cy Oper$ w Zurychu 158 ATD...(maty naród chce równiez zyc) 73 x62 1966 82 x 58 1965 128 x90,5 1965 84.5 x 57,5 1964 155 156 157 158 The American Poster'67 73 x62 1966 Film Poster for "Distin guishing MarksNone" 82 x 58 1965 The Opera in Zurich 128 x90.5 1965 ATD... (A Small Nation also Wants to Live) 84.5 x57.5 1964 r»Mc|a: nrsiiF

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 108