Obraz w srodowisku urbanistycznym The Image in an Urban Environment

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 113