Mi^dzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie 1966 ,,Nie ma dobrego, odkrywczego plakatu bez rozumnego i odwaznego zleceniodawcy" Walter Herdeg, Przewodniczqcy Jury I Mi^dzynarodowego biennale Plakatu w War szawie. Plakat to twór obdarzoriy dwiema duszami; mó- wi^c mniej poetycznie moze on oddziatywac scisle uzytkow^ wartosci^ swoich tresci rekla- mowych lub wybitn^ wartosci^ artystyczn^, wy- wotuj^c okreslone wrazenia estetyczne. Bywaj^ i takie plakaty, najlepsze, w których obydwie wartosci uzytkowa i artystyczna dochodzq do gtosu jednoczesnie i w równym na- sileniu. Dwie wartosci? A wi^c chyba i dwa kry- teria oceny. Bardzo trudno przeprowadzic tu lini^ podzialu, jeszcze trudniej orzec, która z wartosci plakatu jest wazniejsza. Trudnosc to rzeczywista, faktyczna nie wymyslona! Nauka i technika przeobrazajq dzis swiat tak szybko i w tak wielu dziedzinach, ze ledwie na- d^zamy z uchwyceniem zmian i utrwaleniem ich w naszej swiadomosci. Równie szybko przeista- cza sis spotecznosc ludzka, i to tak gt^boko, ze niejednokrotnie wspótczesne dziesi^ciolecie zna- czy wi^cej niz cata dawna epoka historyczna. Jesli juz starozytni wiedzieli, ze swiat jest w nieu-*

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 12