'WY<. MECHANO-E,, IISTIH): PIIAC »»T "SAI.ONIE Daimi.i:» palac u |:PIEKNYW LiSTOPAP fefoj ■■■■■■Mi fvl WIER2BOWA ™.r V w ystawca HEHRYK I3ERLEWI h iTCWSZTUK -'OLSKICH >VSTtf NA VERM ISSAOtAHIEPZIEL^a j UROWYCII lACS7CZ£fmi ffiWaiukajt I 1KOR0NE. AUTC 0 mszkle i 167 168 169 HENRYK BERLEWI TYTUS CZY^EWSKI FRANCISZEK SIEDLECKI 167 Wystawa Prac Mechano- Fakturowych 63 x51 1924 168 I Wystawa Ekspresjo- nistów Polskich 63 x47 1917 169 III Wystawa Wiosenna Salon Krywulta 70 x50 1904 167 Exhibition of "Mechano- -Factures" 63 x51 1924 168 First Exhibition of Polish Expressionists 63 x47 1917 169 Third Spring Exhibition Krywult Salon 70x50 1904

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 136