AMERICAN ROLLER SKATINC RINK WYSTAWA ZBIOPOWA PPAC Z 5TRYJEN5KIE) wTOW ZACHETY OD 2 KWIETNIA AMERYKAN'SKA S'LiZGAWKA NA KPt-KACM. GALERYA LVXENBVRCA AriEPMKAHCKIH KATOKTd HA KQ/IECNKAXb. rAA/lEPEfl -410KCEH6YPIA z- r/v 170 STANIStAW WYSPIANSKI 171 WACLAW CZERNY 172 EDWARD TROJANOWSKI 173 ZOFIA STRYJENSKA 170 Odczyt St. Przybyszew- skiego ..Mistyka a Maeterlinck" pof^czony z przedstawieniem „Wn^trza" 59 x125 1899 171 Wystawa samochodów 152 x 99 191A 172 Amerykanska slizgawka na kótkach 100 x 72 1910 173 Wystawa zbiorowa prac wfasnych 72 x 60 1919 170 Lecture by S. Przybyszew- ski "Mysticism and Mae terlinck "connected with a production of "The In terior" 59 x125 1899 171 Motorcar Exhibition 152 x 99 191A 172 American Roller Skating Rink 100 x 72 1910 173 Exhibition of Works by Zofia Stryjeriska 72 x 60 1919

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 139