Altjt 3E"RQZ.oaMSkr£ »T« potsVicH KL^AlayST^y v föLON IJ 'jjnievM <3 A Jfojig-nogsfre»» CK*rt iTe K j 6*jj *e uw K».*y uro^dec Ki Ka Mik HuUw itz ,%m»szfar*efiie«Co to(*h) K-! VAfKc wv*t»e^w objöU-vuouacuTrv. ho ÉycitL tu ^Si^fjaxni 176 wy<. 174 JAN HRYNKOWSKI 175 TEODOR AXENTOWICZ 176 ZBIGNIEW PRONASZKO 177 STANISLAW IGNACY WITKIEWICZ 174 Wystawa Formistów Polskich 94 x 63 1919 175 Plakac wystawowy Towarzystwa „Sztuka" 111 x64 1898 176 Odczyt o ekspresjonizmie i szcuce nowoczesnej 63x47 1917 177 I Wystawa Formistów Polskich 83x58 1919 177 Exhibition of the Polish "Formist" Art Group Exhibition Poster for the "Sztuka" Association Lecture on Expressionism and Modern Art First Exhibition of the Polish "Formist" Art Group 94 x63 111 x64

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 141