£zr..z."^-.s 178 WOJCIECH WEISS 179, 180 TADEUSZ GRONOWSKI 181 WITOLD CHOMICZ 182 KAROL FRYCZ 178 Raut artystyczny 171 x 62 179 Radion sam pierze" 78 x 110 180 Kakao owsiane Wedla 69 x110 181 Targi Kalwaryjskie 70x100 182 ..Figliki" Teatr pod Marcholtem 95 x 62 178 Artistic Soirée 171 x 62 179 "Radion Does Your Wa shing for You" 78 x 110 180 Wedel's Oatmeal Cocoa 69 x 110 181 The Kalwaria Fair 70 x 100 182 Theatre Poster for "Fro lics" 95 x 62 1898 1926 1927 1935 1914 1898 1926 1927 1935 1914

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 143