w 1 HERMTBRACZKA '\u? '/ï-ecie Pofco/pn je 9'Jo INSTYIUT PROPAGANDYSZTUKI WV TAW&Z0RGANIZ0WANAPRZEZTS20PIEKI NADZABYTKAMI PRZESZtOSCl WWARSZAWIE 183 FRANCISZEK SEIFERT 184 EDWARD MANTEUFFEL 185 WIKTOR ZBIGNIEW LANGNER 183 Juz trzecie pokolenie pije herbatQ z ..R^czk^" 99 x68 1936 184 Polska Sztuka Got/cka 100x70 1935 185 Polska Górny Sl^sk 100x60 1937 183 "Hand" Brand Tea En joyed by Three Genera tions 99 x68 1936 184 Polish Gothic Art 100 x70 1935 185 Poland Upper Silesia 100 x60 1937

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 144