misTRZosfiuOujmTfl (uegowtoc (tH/ftvornej ofamy. KRVNICfi l-M-m UI HOKEJU NA LODZIE DE TOUMSME INTERNATIONAL >54 K* 186 STEFAN OSIECKI 187. 188 TADEUSZ GRONOWSKI Mistrzostwa swiata w hokeju na lodzie 100 x70 1931 ..Challenge" i zawody balonowe o puchar Gordon-Benneta 100x70 1934 ..Gentleman" éniegowiec wytwornej damy 105 x74 1929 World Ice-Hockey Cham pionships 100x70 Poster for "Challenge" and the Gordon-Bennet Cup Balloon Champion ships 100x70 "Gentleman" the Ele gant Lady's Snowboots 105x74 KkGWE .D-K KOZIAKSKICM WARSZWVAKRAK PWtDM 66 0^

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 145