■'v mm ZOFil STRYJENSKIEJ HENRYKA KUNY Mi I r <Mé PR AC 3 w as m S& WARSZAWA DZIELNICA KOiO MAJ SIERPIEf) 1935 WYSTAWA i 4t 16Ü. ■*#->"' -of - TRAMWW 9 INFORMACJEZW. PROP. TURTST. K. ST. W W1 WIERZBOWA 8 TEL 217-58. ZAflUD WTSTP.WT TEL 603-60 190 189 ZOFIA STRYJENSKA 190 LEVITT I HIM 189 Wystawa prac Zofii Stryjeriskiéj i Henryka Kuny 190 Wystawa budowlano- mieszkaniowa Exhibition of Works by Zofia Stryjehska and Hen- ryk Kuna Residential Construction Exhibition 86 x70 75 x56 86 x70 75 x56 1930 1935 1930 1935

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 147