£v3£S»S 'P1* l HU>£VKHRSTUIfl Z PftCZNEJ UJVROBÖUJ iKÖRZfiN'VCH PRZEfHYSEU LUDOLUECO 191 WITOLD CHOMICZ 192 TADEUSZ TREPKOWSKI 193 CZEStAW WIELHORSKI Targi Kalwaryjskie 100 x70 1933 ,,R^ka skaleczona nie moze pracowac" 60 x42 1937 ..Nieuwaga przy pracy to kalectwo" 60 x42 1937 191 The Kalwaria Fair 100 x70 1933 192 Work Safety Poster: "An Injured Hand Cannot Work" 60x42 1937 193 Work Safety Poster: "Carelessness at Work Means Injury" 60x42 1937 WlflHORSKI tOI.KUie.'

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 148