FILM PRODUKQl DUtilSKlE)% POWIESCI M-ANDERSENA NEXO KOMITET WSPÓ1PRACY KULTURALNEJ Z ZABRANICA 196 HENRYK TOMASZEWSKI 197 TADEUSZ TREPKOWSKI 198 JERZY SROKOWSKI 199 ERYK LIPINSKI 196 197 198 199 Plakat do filmu ..Ditta" Wyst^py teatru francuskiego w Warszawie Plakat teatralny ..Krzesiwo" wg Andersena 1905—1917 100 x70 1952 100 x 70 100 x 70 100 x 70 1954 1955 1955 196 Film Poster for "Ditta" 100 x70 1952 197 Theatre Poster for French Guest Performances in Warsaw 100 x70 1954 198 Theatre Poster for "The Tinder-Box" adapt ed from Andersen's Tale 100 x70 1955 199 Commemorative Poster for the Revolutions of 1905 and 1917 100x70 1955

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 150