200 HENRYK TOMASZEWSKI 201 JÓZEF MROSZCZAK 202 WALDEMAR SWIERZY 203 JAN LENICA 200 Plakac do filmu „Rewizor" 86 x60 1953 201 Plakat do filmu ..Borys Godunow" 86 x60 1955 202 Plakat do filmu ..Paloma" 86 x60 1954 203 Plakat do filmu „Cena Strachu" 86 x60 1954 200 Film Poster for "The In 201 spector General" 86 X 60 1953 Film Poster for "Boris Godunov" 86 X 60 1955 202 Film Poster for "La Paloma" 86 X 60 1954 203 Film Poster for "The Price of Fear" 86 X 60 1954 FIIM PBODUKCH MEKSYKANSKIE) SCENARIUSZ M. MAQDALENO REZYSERIA E.EERNAN WVKONAWCY! MINCUEZ R.CAN EDO ilMNI KC|A „REFORM»"

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 153