GtOS PRZEZNACZENIA 208 JULIAN PALKA 208 Plakat do filmu ..Gfos przeznaczerria" 86x60 1954 208 Film Poster for "The Voice of Destiny" 86 x 60 1954

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 156