m,NA A. l ^f'A Nagroda Ministerstwa Handlu Wewn^trznego za plakat o tematyce handlowej 15.000 zt GIANCARLO ILIPRANDI, Wtochy Reklama trykotazy Nagroda Ministra Przemystu Lekkiego za pla kat zwi^zany tematycznie z przemystem lekkim 15.000 zt PETER DOEBELE GERARD WERNARS, Holandia Reklama mody jesiennej Nagroda Rady Ochrony Pomników Walki i M?- czenstwa za plakat poswi^cony pami^ci polegtych w walce z hitlerowskim najezdzc^ 10.000 zt JUOZAS GALKUS, ZSRR Pami^ci 119 mieszkanców wioski Pirciupls za- mordowanych przez faszystów Nagroda Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego WAG za plakat o tematyce spotecznej 10.000 zt YUSAKU KAMEKURA, Japonia Igrzyska Olimpijskie w Tokio 1964 Nagroda Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemystowej za plakat propagujqcy idee wzor nictwa przemystowego 10.000 zt ALMIR MAVIGNIER, Brazylia Wystawa ,,de Stijl" Nagroda Wydziatu Kultury Prezydium Rady Na- rodowej miasta stotecznego Warszawy za plakat teatralny lub imprezy muzycznej 10.000 zt ROMAN CIESLEWICZ, Polska Plakat teatralny „Proces" wg F. Kafki Nagroda Naczelnej Dyrekcji Pracowni Sztuk Plastycznych za plakat z zakresu reklamy 5.000 zt FRANCO GRIGNANI, Wtochy „Alfieri i Lacroix" Nagroda Dyrekcji Polskich Linii Lotniczych LOT za plakat z zakresu reklamy lotnictwa lub tu- rystyki bezptatny przelot na jednej z europej- skich tras LOT-u MAGDA ARDELEANU, Rumunia Zwiedzajcie Rumuni^ kraj legend i folkloru! Nagroda Polskiego Biura Podrózy ORBIS za plakat reklamowy o tematyce turystyczno-po- drózniczej 3.000 zt ROGER EXCOFFON, Francja Linie Lotnicze Air France Caravelle aiutiamoiM

Biennale Plakatu Warszawa | 1966 | | page 22